MUKE SA VODOMERIMA

MUKE SA VODOMERIMA

04/07/2018 Off By BERB

Kako vodovod obračunava potrošnju vode u zgradama?

Koliko kubika vode vaše domaćinstvo zaista potroši svakog meseca? I da li račun za vodu koji platite odražava stvarnu mesečnu potrošnju vaše porodice? Na ova pitanja većina ljudi verovatno nema tačan odgovor. Kamaticaje istraživala zašto se dešava da, na primer, račun za vodu bude veći u septembru nego tokom letnjih meseci i kako je moguće da jednočlano domaćinstvo u zgradi plati više nego četvoročlana porodica u kući sa travnjakom.

U Beogradskom vodovodu i kanalizaciji su objasnili da nije predviđena obaveza komunalnog preduzeća da se vodomeri očitavaju svakog meseca, već se portošači između dva očitavanja zadužuju „akontaciono“, a po očitanoj potrošnji dobija se uplatnica koja je bazirana na stvarnoj portošnji.
„Iznos akontacionog zaduženja zavisi od dnevnog proseka potrošnje u periodu između prethodna dva očitavanja. Zaduženje ispostavljeno nakon čitanja, predstavlja razliku između stvarno isporučene količine vode i zbira akontacionih zaduženja. Svakim narednim čitanjem, formira se i novi dnevni prosek potrošnje za budući period“, objašnjavaju u komunalnom preduzeću „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Oni još i dodaju da u zavisnosti od vremenskih i tehničkih uslova očitavanje vodomera vrše četiri do pet puta godišnje.
Upravo je taj period očitavanja i razlog zašto se dešava da na primer račun u letnjim mesecima, kada je potrošnja i veća, bude manji nego recimo u septembru. Letnji meseci su se plaćali akontaciono, a tek kasnije je vodomer i očitan i stigao račun sa stvarnom potrošnjom.
Za razliku od Beograda, u javnom komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ iz Subotice kažu da se u ovom gradu potrošnja vode u stambenim zgradama, kao i u porodičnim kućama, očitava svakog meseca i to između 15. i 25. u mesecu.
„Ukupna potrošnja vode u stambenoj zgradi u toku jednog meseca, izmerena na zajedničkom vodomeru, deli se sa ukupnim brojem prijavljenih članova u svim domaćinstvima. Na taj način dobija se potrošnja po jednom članu domaćinstva. Ona se zatim množi sa brojem prijavljenih članova u svakom domaćinstvu. Na taj način ne postoji mogućnost da u istoj zgradi neko ko živi sam u stanu, za utrošenu vodu plati više po članu domaćinstva nego u stanu u kojem ih je troje ili četvoro“, kažu u JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Subotice.
I u JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Novog Sada kažu da je njihov plan da se vodomeri očitavaju mesečno, ali da to često nije moguće.
„Naš plan očitavanja nikada ne bude ispunjen 100 odsto, iz razloga nepristupačnosti vodomeru, neispravnosti vodomera, trenutnog nedostatka inkasanta… i tada se dodeljuje procenjena potrošnja.
Korisnici imaju pravo da sami prijave stanje na vodomeru i da reklamiraju obračunato stanje na vodomeru, koje se rešava i u slučaju greške sprovodi se ispravka obračuna“, tvrde u ovom novosadskom komunalnom preduzeću. Oni još i objašnavaju da nije moguće da se po članu plaća različito, osim u slučaju korisnika kojima je odobrena subvencija 30, 40 ili 50 procenata , ali to opet ne može biti manji iznos u slučaju da ima više članova.
Koliki će na kraju biti računi za vodu zavisi i od grada do grada, jer se cena kubnog metra vode određuje na nivou lokalnih samouprava. Pa tako, u Novom Sadu, za prvih pet metara kubnih cena je 88,96 dinara , a ako je utvrđena potrošnja preko toga, po članu, taj deo se množi sa cenom 162,95 din za jedan kubni metar.♦