MAKEDONIJA/ Da li je Zaev “uzalud krečio”!

MAKEDONIJA/ Da li je Zaev “uzalud krečio”!

16/06/2018 Off By

 

Krajem juna lideri Evropske unije će uputiti samo „uslovni poziv“ Makedoniji za početak pregovora o članstvu, iako je sporazum o imenu snažno pozdravljen u EU, koja je več dugo vremena naglašavala da je to preduslov za otvaranje datuma pregovora.

To ovoga je došlo zbog stava Francuske i Holandije, ali i još nekih članica EU, da se i daleki izgledi za ulazak u članstvo novih zemalja ostave po strani. Potrebno je samo da se naglasi „perspektiva približavanja“ Uniji sve dok se iznutra EU ne preustroji i učvrsti.

U Savjetu ministara EU, navodi se i da će „uslovni poziv“ za pregovore , po svemu sudeči, biti dat i Albaniji.

Evropska komisija bi tokom jeseni trebalo da podnese izveštaj Savetu ministara EU da li su vlasti u Skoplju i Tirani sprovele još neke nužne reforme i otklone vidne manjkavosti u vladavini prava, pravosuđu i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala.

Do tada bi trebalo da se otklone i sve nedoumice oko punog sprovođenja sporazuma o novom imenu Makedonije. Čekaće se i izjašnjavanje makedonskih građani o o imeno – i na referendumu.

Ambasadori Francuske i Holandije ocijenili su da bi svrsishodno bilo da se poziv za pregovore o članstvu s Makedonijom i Albanijom odloži do polovine iduće godine sve dok se nadležna tela i vlade Unije ne uvere da su tamo stvarno sprovedene promene i da su vlasti u stanju da suzbiju korupciju i organizovani kriminal.
Međutim, više članica EU, naročito s istoka Evrope, kao i Austrija, Nemačka i Evropska komisija smatraju da treba održati „privlačnu moć“ Unije za zemlje Zapadnog Balkana jer to upravo održava tamošnju rešenost za demokratske reforme i sužava mogućnost upliva vanevropskih sila.

Takođe se smatra da početak pregovora o članstvu daje mogućnosti i instrumente za nadzor i podsticanje promena u pravcu demokratije i konkuretne tržišne privrede u zemljama kandidatima za ulazak u evropski klub.(Agencije)♦