Saopštenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: „Kofer turs“ je u blokadi već 47 dana

Saopštenje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: „Kofer turs“ je u blokadi već 47 dana

29/05/2018 Off By

 

Turističkoj inspekciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija se tokom proteklog vikenda ponovo javio određen broj građana, koji nisu bili u mogućnosti da realizuju već plaćene avionske karte, kupljene preko agencije „Fly fly travel“, odnosno „Kofer turs“, koja je njen pravni sledbenik.

 

Budući da se privredno društvo „Fly fly travel“, odnosno njegov pravni sledbenik „Kofer turs“ i dalje oglašavaju preko medija sa ponudom avio karata za sve destinacije, a ceneći podatke Narodne banke Srbije da su pomenute agencije u blokadi već 47 dana, obaveštavamo javnost da je u toku inspekcijski nadzor Tržišne i Turističke inspekcije kod obe agencije zbog sumnje na nepoštenu i obmanjujuću poslovnu praksu.

O svim rezultatima inspekcijskih nadzora u pomenutim agencijama, javnost će biti redovno informisana.

Takođe, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dostaviće sve neophodne informacije i drugim državnim institucijama, kako bi one preduzele adekvatne mere iz okvira svojih nadležnosti.

Imajući u vidu gore navedeno, neophodno je da građani sa povećanom pažnjom pristupe ugovaranju putovanja sa pomenutim agencijama.♦