Pismo: Naporno ali dostižno rešavanje problema izbeglica iz Ustaničke

Pismo: Naporno ali dostižno rešavanje problema izbeglica iz Ustaničke

06/04/2018 Off By
Krajem novembra prošle godine Združena akcija Krov nad glavom i Kolektivna odbrana stanara su četvorodnevnom solidarnom akcijom sprečili prinudno raseljavanje izbegličkih porodica iz stanova u Ustaničkoj 244 g koje je pokrenuo Komesarijat za izbeglice i migracije.

 

Komesarijat je odustao od prinudnih iseljenja i pristupio pojedinačnom rešavanju stambenih situacija svake od ugroženih porodica, stvarajući istovremeno uslove da se u stanove u Ustaničkoj usele porodice koja su na konkursu dobile stanove, čiji je položaj takođe veoma težak, kao i položaj izbeglica i raseljenih lica koje u spornim stanovima sada žive.
Združena akcija je proteklih meseci pažljivo pratila zalaganje Komesarijata na rešavanju ove složene situacije i sa velikim olakšanjem možemo reći da je, uprkos svim problemima, u međuvremenu nađeno trajno rešenje za deo porodica koje su novembra prošle godine bile pod pretnjom izbacivanja na ulicu.
Članovi Združene akcije, su zajedno sa izbeglicama i raseljenim licima koja još uvek žive u Ustaničkoj 244g juče ponovo bili na sastanku u Komesarijatu. U početku je došlo do nesuglasica u vezi daljeg postupanja sa stanarima u Ustaničkoj. Naime, od stanara se očekivalo da isprazne svoje stanove nakon Uskrsa, iako im adekvatan smeštaj još uvek nije pronađen. Komesarijat jeste pokazao dobru volju da raseljenima sa KiM ponudi seoska domaćinstva na korišćenje, ali ponuđeni objekti su potpuno neuslovni za život (nedostatak struje, vode, lokacija na klizištu i sl.), odnosno iziskuju ulaganja koja siromašne porodice ne mogu da priušte. Komesarijat ne može insistirati da oni napuste objekte u kojima su trenutno jer neće imati gde da žive ako ih napuste. Pre nego što stanari napuste svoje dosadašnje stanove moraju imati obezbeđen krov nad glavom.
Gospodin Petar Anđić je potom ponovio stav Komesarijata da niko od ugroženih porodica ne treba da završi na ulici. Za deo porodica nalaženje rešenja će biti veoma teško, tako da smo između ostalog ponudili Komesarijatu da aktivisti Združene akcije organizuju radnu akciju kako bi se jednom od lica raseljenih sa Kosova završio objekat koji je trenutno u izgradnji na periferiji Beograda, uz pomoć u građevinskom materijalu koju nastoji da obezbedi Komesarijat. Drugom delu sastanka se priključio i Komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić, koji je istakao da Komesarijat sa veoma malim sredstvima nastoji da reši brojne stambene probleme izbeglih i raseljenih lica, i ponovio je uveravanje da niko neće završiti na ulici. Zvanična misija i svrha Komesarijata zaista je zbrinjavanje svih izbeglih i raseljenih iz ratova u Jugoslaviji. Prisilnim iseljenjima tih ljudi na ulicu Komesarijat bi odstupio od svoje plemenite misije i, povrh svega, direktno ugrozio živote ljudi zbog kojih načelno postoji.
Smatramo da je solidarnost sa najugroženijima među nama ključni oslonac borbe za pravo svih nas i svakoga od nas na krov nad glavom. Nastavljamo borbu za stambenu politiku zasnovanu na solidarnosti, a ne na otimanju. Niko bez doma!( Združena akcija Krov nad glavom)♦