#Raspisan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa

#Raspisan konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa

03/01/2018 Off By

 

Ministarstvo kulture i informisanja raspisalo je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, fizička lica, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Prijave se podnose na konkursnom formularu i dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi Ministarstvu do 2. februara 2018, dok će rešenje o izboru projekata i visini dodeljenih sredstava biti doneto najkasnije do 3. aprila 2018. Rezultati konkursa biće objavljeni i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva.
Prijave se dostavljaju u četiri primerka poštom na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd sa naznakom: Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2018. godini i obavezno elektronskim putem na imejl adresu: [email protected]
Formular za prijavu, kao i detalji konkursa se nalaze na linku: http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-digitalizacije-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2018–godini.♦