Ratku Mladiću izrečena doživotna kazna zatvora

Ratku Mladiću izrečena doživotna kazna zatvora

22/11/2017 Off By
Ratni komandant Vojske Republike Srpske (VRS) Ratko Mladić kriv je za ratne zločine počinjene na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine, izrečeno je danas u prvostepenoj presudi Haškog tribunala.

Šta o presudi misli predsednik Vučić?

Veće je utvrdilo da Ratko Mladić nije kriv po tački 1 – genocid i da je kriv kao učesnik raznih zločinačkih poduhvata.
Kriv je za tačku 2 genocid, tačku 3 – progon i zločin protiv čovečnosti, tačku 4 – istrebljenje, zločin protiv čovečnosti, tačku 5- ubistvo, zločin protiv čovečnosti, tačku 6- ubistvo, kršenje zakon i običaja ratovanja, tačku 7- deportacija, zločin protiv čovečnosti, tački 8- nehumano i prisilno premeštanje, tačku 9- terorisanje i kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 10 – protivpravni napadi na civile, tačku 11 – uzimanje talaca, kršenje zakona i običaja ratovanja.
Sudsko veće Haškog tribunala utvrdilo je da nije bilo genocidne namere u opštinama Ključ, Kotor Varoš, Sanski Most, Prijedor, Vlasenica i Foča tokom rata u BiH, saopšteno je tokom čitanja presude.
Zaključeno je da je ciljna grupa, koja je ubijena toko rata, bila “relativno mali deo Bošnjaka u celini”, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio njihovo uništenje u celini.

Veće je našlo da je nad Bošnjacima u Srebrenici počinjen gencodid, kao i da je postojala namera Sarajevsko-romanijskog korupsa da se granatira Sarajevo i širi teror i terorisanje stanovništva, da su počinjena ubistva, protivpravni napadi na civile, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti.
Vijeće je, prema rečima sudije Alfonsa Orija, zaključilo i da su pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli pripadnike UNPROFOR-a za taoce 1995. godine.
Što se tiče sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata, Veće je zaključilo da je od 1991. do kraja novembra 1995. postojao udruženi zločinački poduhvat s ciljem da se trajno uklone Bošnjaci i Hrvati sa teritorije BiH i to putem progona, istrebljivanja, ubistva, nehumanih dela prisilnog premještanja i deportacije.

Konstatovano je da dokazi ne idu u prilog zaključku da je krivično dlo genocida bilo deo cilja sveobuhvatnog udruženog zločinačkog poduhvata.

Suđenje generalu Vojske RS-a Ratku Mladiću počelo je 16. maja 2012. godine, a okončano 15. decembra 2016. godine.(Agencije)♦