Sednica vlade Srbije: formiraće se Nacionalna akademija za funkcionere!

Sednica vlade Srbije: formiraće se Nacionalna akademija za funkcionere!

22/09/2017 Off By

 

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, koji je upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije, kojim će se obezbediti jednake mogućnosti za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi.

Ovaj vid edukacije biće sistemski organizovan i na republičkom i na lokalnom nivou, a najznačajnija novina je da će biti obavezan i za najviše funkcionere – ministre, predsednike opština i načelnike. Nacionalna akademija funkcionisaće kao nezavisna institucija, pod nadzorom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i imaće mogućnost da potpisuje ugovore o saradnji sa vodećim svetskim univerzitetima.
Vlada Srbije donela je i Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. godinu, koji predviđa povećanje broja mera i intenziviranje aktivnosti resornih institucija na smanjenju obima nelegalne trgovine, neprijavljenog rada i utaje poreza. Fokus Akcionog plana, koji sada ima 108 mera i aktivnosti, stavljen je na uspostavljanje efikasnijeg nadzora nad tokovima u sivoj zoni, unapređenje funkcionisanja fiskalnog sistema i smanjenje administrativnog opterećenja za privredu i građane. Jedna od novina jesu mere za podizanje kapaciteta Poreske uprave.

Među prioritetima nalaze se još i izrada softvera e-inspektor, koji će ujednačiti postupanje inspekcijskih organa, sprovođenje zajedničkih obuka tužilaštva i inspekcija radi efikasnijeg procesuiranja i sankcionisanja poslovanja u sivoj zoni. Predviđeno je i unapređenje sistema fiskalizacije, a posebna pažnja posvećena je najosetljivijim grupama, mladima i nezaposlenim početnicima u poslovanju. Jedna od mera predviđa uvođenje podsticaja kako bi im se olakšalo pokretanje biznisa i legalno poslovanje.

U ukupnom periodu primene Zakona o inspekcijskom nadzoru (maj 2016 – maj 2017) zabeleženo je povećanje broja novoregistrovanih preduzetnika od 5 posto dok je broj odjavljenih smanjen za 30 posto.(Press Vlada)