JAVNO SLUŠANJE O UPRAVLJANJU SREDSTVIMA IPA 2 FONDOVA

23/12/2014 Off By

EU – SRBIJA ⇒Jadranka Joksimović: IPA 2 će , kada je o Srbiji reč, biti će usmeren na prioritete definisane u pregovaračkom procesu i u Nacionalnom programu za osvajanje pravnih tekovina EU. Naš je plan kao države kandidata da do kraja 2018 godine ispunimo sve obaveze iz tog nacionalnog programa. To znači – potpunu harmonizaciju zakonodavstva sa pravom EU

jadranka

Jadranka Joksimović

Ranka Čičak

SREDSTVA iz IPA fondova ubuduće će se deliti po rigoroznijim kriterijumima. Tražiće se makroekonomska stabilnost zemlje, program upravljanja javnim finansijama, budžetska transparentnost i kredibilna sektorska politika. Ministarka bez portfelja, zadužena za evropske integracije, Jadranka Joksimović je danas na javnom slušanju o upravljanju sredstvima IPA 2 fondova rekla da predlog srpskog budžeta za iduću godinu upravo idealan za IPA fondove:
– On će uvesti red u javnim finansijama i ima stastabilizirajući efekat. Ekonomsko upravljanje je, iako podrazumeva lepezu različitih mehanizama, traži jasno prikazivanje svih stavki, pa i javnog duga. Tako se želi izbeći nova kriza javnih finansija. To važi i za zemlje kandidate i za one koji već koriste fondove. Za zemlje kandidate pri reformama traži se vladavina prava, reforma državne uprave i administracije, ali i odgovarjuće ekonomsko upravljanje. Ključno za sve koji koriste predpristupne fondove je nacionalni program ekonomskih reformi. Mi ga upravo pripremamo. Najveći deo podrške iz IPA 2 će , kada je o Srbiji reč, biti će usmeren na prioritete definisane u pregovaračkom procesu i u Nacionalnom programu za osvajanje pravnih tekovina EU. Naš je plan kao države kandidata da do kraja 2018 godine ispunimo sve obaveze iz tog nacionalnog programa. To znači – potpunu harmonizaciju zakonodavstva sa pravom EU. Među ostalim obavezama su i vladavina prava, ekonomsko upravljanje i konkurentnost i reforma državne uprave. Treba povećati i ekonomsku povezanost zemalja zapadnog Balkana između sebe i njih sa EU. Mi smo prva zemlja u regionu koja je planirala svoj nacionalni odbor za investicije u oblasti infrastrukture. Njime predsedava ministar finansija i ja kao nacionalni koordinator. Posao nam je da koordiniramo različite uslove finansiranja infrastrukturnih projekata. Već je napravljen jedinstveni pregled prioritetnih projekata u sektorima transporta, energetike, životne sredine i ostale infrastrukture. Finansiraće se projekti koji su ocenjeni kao strateški važni i koji su tehnički spremni. Vlada Srbije je pre nekolikio dana usvojila tekst okvirnog sporazuma između Evropske komisije i Srbije o pravilima za upravljanje IPA. Ubrzo će on i pred Skupštinu, pa ćemo imati i pravni osnov za korišćenje ovih sredstava. U vremenu do 2020 godine Srbija će učestvovati u 8 programa prekogranične transnacionalne saradnje. Bićemo u programima s Madžarskom, Bugarskom, BiH, Hrvatskom, Crnom Gorom i učestvovati u strategiji Jadransko Jonskoj i u transnacionalnom programu Dunav. Zbog različitih razloga stagnirala je naša prekogranična saradnja s Makedonijom, ali to ćemo popraviti.
Joksimovićeva pominje dva preduslova za uspešno korišćenje IPA fondova. Prvi je kvalitetan proces programiranja, definisanje prioriteta . Srbija nije do sada imala dovoljan broj tehnički spremnih projekata. Drugi preduslov su admninistrativne mogućnosti za sprovođenje. Mi smo dobili akreditaciju za samostalno upravljanje sredstvima IPA. <


EU

0303foto-betqaNIKOLIČ I VUČIĆ (ZAJEDNO) U OBRENOVCU

EKONOMIJA ⇒ Ovo je primer kako dobar narod, kao što je srpski i dobra uprava kao sto je

 

 

forFORUM MINISTARA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I PRAVDE «EU ZAPADNI BALKAN»: KONFERENCIJA ZA MEDIJE

EU – ZAPADNI BALKAN ⇒Evropski komesar za unutrašnje poslove, Dimitris Adonopulos rekao je da nisu dovoljne samo pojačane

 

2006681749548abedb3ccf4181400116_640x427BEOGRAD: FORUM MINISTARA PRAVDE I U UTRAŠNJIH POSLOVA «EU ZAPADNI BALKAN»

EU – SRBIJA ⇒Stefanović je zadovoljan izveštajem Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama i najavljuje nove

 

 

remnciRIM: SASTANAK VUČIĆ – RENCI

SRBIJA – ITALIJA ⇒Premijer Vučić čestitao je italijanskom kolegi na reformskim merama koje italijanska Vlada sprovodi i zahvalio