Spaljivanje otpada u Vinči – pogrešno rešenje

Spaljivanje otpada u Vinči – pogrešno rešenje

13/07/2017 Off By
Povodom za danas najavljenog otvaranja ponuda za javno-privatno partnerstvo za deponiju u Vinči, podsećamo da je, za građane, rešavanje problema upravljanja smećem važno pitanje. Tiče se njihovog zdravlja i životne sredine. Za ovu gradsku vlast je, po ko zna koji put, to samo prilika za unosne dilove i ugrađivanja.

Prodaja javnog interesa zarad privatnog profita je manir kojim bahati nasilnici upravljaju Beogradom. Izgradnjom spalionice otpada u Vinči, nepovratno će otići u vazduh otpad kao važan resurs, koji može da zaposli hiljade najsiromašnijih građana i građanki u reciklažnoj industriji, a Beograd će biti uskraćen za mogućnost da upravljanje otpadom reši na ekološki prihvatljiviji, zdravtsveno bezbedniji i ekonomski održiviji način.
Javni interes ponovo neće biti zaštićen, a novac građana će ponovo odleteti u vazduh.(Press NDB)♦