Gimnazija Kreativno pero: održan simpozijum – Učenje za budućnost

Gimnazija Kreativno pero: održan simpozijum – Učenje za budućnost

20/06/2017 Off By

Bogdana Ivančević Zinaić

Gimnazija Kreativno pero realizovala je danas, 20. juna, prvi stručni skup o primeni informaciono – komunikacionih tehnologija (IKT) u vaspitno – obrazovnom radu pod nazivom Učenje za budućnost – primena tehnologije u obrazovanju.

Sa namerom da ovaj stručni skup postane mesto kreativne i kvalitetne razmene iskustava i primera dobre prakse za prvi simpozijum Kreativno pero je obezbedilo nagrade za pet najboljih radova – besplatno stručno usavršavanje u okviru akreditovanog Kembridž centra za profesionalni razvoj.
Partneri gimnazije Kreativno pero u realizaciji skupa bili su Hewlett Packard, Hewlett Packard Enterprise, Golum, Smartakus i BK TV News.

Skup je otvorila direktorka Gordana Kedžić koja je istakla da je „sigurna da će ovaj simpozijum pokrenuti sve one koji rade sa decom i mladima danas,da shvate potrebu korišćenja ikt-a ,upravo zbog učenja za budućnost.“

Simpozijum je otvoren video uključenjem direktora First Global kompanije koja je ove godine organizovala prve Olimpijske igre u robotici u Vašingtonu – Žozef Šestak.
Uvodno predavanje imao je dr Miloš Bajčetić, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji je govorio o mogućim pravcima unapređivanja kvaliteta nastave kroz primenu ikt-a.
Izvanrednim predavanjem nastavila je Irina Damnjanović – nastavnica biologije i nauka (po Kembridž programu) u osnovnoj školi kreativno pero govoreći o primeni ikt-a u vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero.
Predstavljajući svoj rad, iskustvo i saznanja, nizala su se predavanja, a učesnici su bili u prilici da čuju o raspevanoj učionici, informacionim tehnologijama kao sredstvu tematskog povezivanja nastavnih sadržaja, o mestu robota Bibota u razvijanju računarskog razmišljanja kod dece predškolskog uzrasta, robotu kao pomoćniku u učenju, kibernetici u nastavi tehničkog i informatičkog obrazovanja, aktivnoj nastavi uz pomoć Arduino ploča, o primeni viki-članaka u nastavi sociologije, dvodimenzionalnim matričnim kodovima (QR kodovima), aplikacijama za animaciju u nastavi engleskog jezika, animiranju početaka slovenske pismenosti uz pomoć veb alata i ikt- u kao sredstvu individualizacije.
Simpozijum je završen radionicama u prostorijama gimnazije Kreativno pero. Na sedam radionica koje su pripremili nastavnici vaspitačice i pedagozi u Vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno pero, učesnici su imali priliku da dobiju praktične savete o Hewlett Packard klasrum menadžmentu, gejmifikaciji u nastavi, proširenoj realnosti, podsticanju rane pismenosti i razvoju kompetencija u engleskom jeziku IKT materijalima, interaktivnim vido zapisima i Kan akademiji.
Direktorka Gordana Kedžić je zaključila da su “Stasale nove – internet generacije koje traže oblike, metode, tehnike i alate neophodne za njihov potpuni razvoj.“
„Jasno je da na obrazovnom sistemu i programima leži velika odgovornost u sprovođenju i ostvarivanju ovog cilja“ – istakla je direktorka.♦