Izjava stalnog predstavnika MMF-a o prestojećoj poseti misije Srbiji

Izjava stalnog predstavnika MMF-a o prestojećoj poseti misije Srbiji

19/06/2017 Off By
Sebastian Sosa, stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) u Srbiji, dao je sledeću izjavu danas u Beogradu:

“Misija MMF-a, predvođena Džejmsom Roufom, posetiće Srbiju u periodu od 22. juna do 4. jula 2017. godine.
“Misija će imati dva osnovna zadatka. Prvo, da sprovede pregled srpske ekonomije u skladu sa članom IV Ugovora o osnivanju MMF-a. Ovaj pregled je centralni element mandata MMF-a u vezi sa svim njegovim zemljama članicama i sveobuhvatno i dugoročnije posmatra makroekonomska kretanja i perspektivu, kao i ekonomske politike organa vlasti. U većini zemalja, konsultacije na osnovu člana IV se sprovode jednom godišnje, a u zemljama koje imaju programe koje podržava MMF, kao što je Srbija, svake druge godine. Izvršni odbor MMF-a je zaključio prethodne konsultacije na osnovu člana IV sa Srbijom 23. februara 2015. godine.
“Drugi zadatak misije će biti da izvrši 7. reviziju programa koji Srbija sprovodi iz podršku MMF-a. Kao i tokom prethodnih revizija, misija će razmotriti prethodne rezultate i realizaciju programa, kao i pokušati da postigne sporazum u vezi sa politikama u narednom periodu. Uspešan završetak diskusija bi omogućio da Izvršni odbor MMF-a razmotri 7. reviziju krajem avgusta. Revizije programa se trenutno spovode svakih pola godine. Izvršni odbor MMF-a je završio prethodnu reviziju 16. decembra 2016. godine (videti Saopštenje za štampu br. 16/563).
“Misija planira da izda završno saopštenje za štampu i održi konferenciju za štampu.”(Press MMF)♦