Udruženje građana Ulice za  bicikliste: Savski nasip ruše oni koji treba da ga čuvaju

Udruženje građana Ulice za bicikliste: Savski nasip ruše oni koji treba da ga čuvaju

14/04/2017 Off By

 

Vlasnici uglavnom negalnih vikendica i sojenica u nebranjenom plavnom pojasu Save doveli su privatnu firmu AR gradnja koja je asfaltirala i popravila nelegalni pristupni put ka nasipu kao i rupe na putu na samom nasipu, što je  objavljeno na portalu Telegraf i Novosti. Smatramo ovo direktnom posledicom mlake reakcije gradske inspekcije (Sek. za inspekcijske poslove), nakon koje su vlasnici vikendica i sojenica bez ikakvih dozvola i mimo zakona popravili put na nasipu nimalo ne krijući nameru da ga koriste za lične potrebe i mimo važećeg Zakona o vodama

 

DOK se na snimku sa portala Telegraf live gospodin Aleksandar Jovanović (glodur portala Telegraf) vozi Savskim nasipom privatnim automobilom do svoje nelegalne vikendice, izražavajući pritom nezadovoljstvo jer biciklisti i džogeri traže poštovanje zabrane saobraćaja za motorna vozila po nasipu (Zakon o vodama, član 133), vodna inspektorka Olivera Brajković odobrava ovakvo ponašanje, zanemarujući činjenicu da svojim rešenjem ona praktično poziva na kršenje Zakona o vodama. 

 

Nasipima je ovim zakonom zabranjen saobraćaj, upravo zbog mogućnosti oštećenja nasipa, dok gospodin Jovanović praktično poziva stotine vlasnika uglavnom nelegalnih vikendica i njihove posetioce da krunu nasipa koriste kao saobraćajnicu.

Podsećamo i da su nedavno na Savskom nasipu oštećene rampe koje su sprečavale saobraćaj motornih vozila, upravo zbog toga da bi moglo da se nastavi sa nelegalnim nasipanjem zemlje i saobraćajem na nasipu, o čemu šaljemo i dokaze. Na wtransfer linku  se mogu skinuti snimci kamiona na Savskom nasipu snimljeni 2.04.2017. Podsećamo da ova vozila ugrožavaju nasip odnosno njegovu  stabilnost, što može biti fatalno u slučaju visokog vodostaja!

Nakon toga, vlasnici uglavnom negalnih vikendica i sojenica u nebranjenom plavnom pojasu Save doveli su privatnu firmu AR gradnja koja je asfaltirala i popravila nelegalni pristupni put ka nasipu kao i rupe na putu na samom nasipu, što je  objavljeno na portalu Telegraf i Novosti. Smatramo ovo direktnom posledicom mlake reakcije gradske inspekcije (Sek. za inspekcijske poslove), nakon koje su vlasnici vikendica i sojenica bez ikakvih dozvola i mimo zakona popravili put na nasipu nimalo ne krijući nameru da ga koriste za lične potrebe i mimo važećeg Zakona o vodama.

Da ironija bude još veća, ovaj potez vikendaša se predstavlja  kao akt društvene odgovornosti, a ustvari je sebično orjentisan akt ka tome da se do nelegalnih vikendica motornim vozilima stigne što lakše i brže. Pritom, osvrćemo se na desetine apela građana da se saobraćaj motornih vozila na Savskom nasipu zaustavi, jer je on i po Zakonu o vodama (čl. 133) zabranjen. Vozači vikendica svojim džipovima i besnim automobilima uskom krunom nasipa često jure, time terajući bicikliste, džogere i pešake da se sklanjaju i izbegavaju ovu deonicu.(Press  UB)♦