Šešelj: Kontrolisao bih sve tri grane vlasti u okviru ustavnih ovlašćenja!

Šešelj: Kontrolisao bih sve tri grane vlasti u okviru ustavnih ovlašćenja!

19/03/2017 Off By

U razgovoru sa građanima u više vojvođanskih opština, predsednički kandidat Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj istakao je da bi, kao predsednik Republike, kontrolisao sve tri grane vlasti u okviru ustavnih ovlašćenja. Šešelj je objasnio da bi kontrolisao zakonodavnu vlast tako što bi, svaki put kada smatra da Narodna skupština nije izglasala dobar zakon, taj zakon sa primedbama vraćao na ponovno glasanje i obaveštavao javnost o tom postupku. On je potom objasnio kako bi kontrolisao izvršnu vlast putem svakodnevne kritike zbog loših poteza i loših odluka.
Predsednički kandidat radikala naveo je da bi sudsku vlast kontrolisao tako što bi promišljenije predlagao kandidate za sudske i kontrolne funkcije. On je objasnio da bi posebno vodio računa o tome koja lica bi predlagao za sudije Ustavnog suda. Šešelj je takođe istakao da bi korigovao sudske presude u određenim slučajevima, koji ne predstavljaju teška krivična dela, ali da kriminalci, višestruke ubice, trgovci drogom, silovatelji i zlostavljači dece ne bi mogli da očekuju da budu pomilovani.