Osmi mart: Žene su i dalje dvostruko zaposlene – i na poslu i kod kuće

Osmi mart: Žene su i dalje dvostruko zaposlene – i na poslu i kod kuće

08/03/2017 Off By

Skorašnja istraživanja su pokazala da žene rade dvostruko više od muškaraca kod kuće – što ukupno iznosi 4 sata i 36 minuta po danu


POVODOM Međunarodnog dana žena, događaj „Žene i rad: dvostruko zaposlene“ ukazao je na nove aspekte neravnopravnosti sa kojom se žene danas suočavaju u svakodnevnom životu, naročito na polju rada i kućnih poslova.

Kako bi se privukla pažnja na „dvostruku zaposlenost“ žena, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Srbije, Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji, EU Info centar i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji su zajedno organizovali panel diskusiju u EU Info centru.

Prema rečima Milane Rikanović, šefice Kancelarije UN Women u Srbiji, neplaćeni rad žena ima novčanu vrednost i mi postajemo toga svesni samo kada počnemo da kupujemo takve usluge na otvorenom tržištu. „Kreatori politika bi trebalo da budu svesni da vreme koje žene provedu na neplaćenom radu kod svojih kuća predstavlja vreme koje one nemaju za svoje akademsko ili profesionalno učenje, poslovno uvezivanje ili slobodno vreme. Politike i mere bi trebalo da to menjaju i da ne nastave da postojećim neravnopravnostima,” rekla je Rikanović.

Skorašnja istraživanja su pokazala da žene rade dvostruko više od muškaraca kod kuće – što ukupno iznosi 4 sata i 36 minuta po danu.

Branka Drašković, posebna savetnica potpredsednice Vlade i predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, rekla je da žene ne učestvuju ravnopravno sa muškarcima u kreiranju ekonomske i razvojne politike uprkos tome što su obrazovane i što imaju znanja, kapaciteta, potreba i interesa. „Oblikujući i kreirajući zakonodavni i strateški okvir, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost se po prvi put izborilo da ova problematika postane pitanje koje će ubuduće prožimati sve politike Republike Srbije. Dakle, rodna ravnopravnost nije pitanje koje se tiče samo jednog zakona, jedne strategije ili jedne oblasti života – jer svaki zakon, svaka strategija i svaka oblast javnog života tiče se svih žena i svih muškaraca”, istakla je Drašković.

Nikolas Bizel, šef operacija Delegacije Evropske unije, rekao je da je 8. mart prilika da se proslave dostignuća žena, kao i da se privuče pažnja na izazove i posao koji treba da se realizuje u bitnim oblastima, poput položaja žena u svetu rada koji se menja, sa fokusom na neplaćen rad žena, kao i na nekorektne razlike u platama između žena i muškaraca.

Nakon uvodnih reči usledila je žustra debata, u okviru koje su tri žene različitog obrazovanja istakle moguće perspektive za prevazilaženje tradicionalnih modela svakodnevnog života u kome su žene „dvostruko zaposlene“. Poznati karikaturista Marko Somborac, dobitnik nagrade „Pravi muškarac“, dao je doprinos debati predočavajući rešenja za problem iz ugla muškarca.

Napredak na polju rodne ravnopravnosti, kao jedan od ciljeva održivog razvoja koji treba da se postigne do 2030. godine, i ostvarenje ženskih prava će nastaviti za predstavlja značajan stub saradnje i podrške koju pruža tim UN u Srbiji u okviru novog Okvira razvojnog partnerstva za Srbiju za period od 2016. do 2020. godine. Ukupno 10 UN agencija aktivno doprinosi postizanju tog cilja.