Kretivna fabrika: Novi konkurs za kolektivno izlaganje na temu “Impuls 2017”

Kretivna fabrika: Novi konkurs za kolektivno izlaganje na temu “Impuls 2017”

04/03/2017 Off By

 

Konkurs je otvoren do 27. marta, a rezultate umetnici će dobiti na mail, koji su naveli u prijavi, najkasnije do 1. aprila 2017. Termin održavanja izložbe biće naknadno određen

UDRUŽENJE Kreativna fabrika poziva sve zainteresovane umetnike, kao i studente umetničkih škola i fakulteta, da se prijave na konkurs za kolektivno izlaganje na temu “Impuls”.

Impuls kao tema može se odnositi na impuls srca, života, ljubavi, tela, sile, grada… i svega onog što umetnik doživljava pod tom rečju.

Izložba je žirirana.

Umetnici mogu da konkurišu sa maksimum 2 rada u bilo kojoj tehnici ( slike, grafike, crteži, digitalne grafike, plakati, kolaži, fotografije, skulpture, mozaici, instalacije…)

Svi zainteresovani treba da pošalju prijavu na mail: [email protected]

Konkurs je otvoren do 27. marta, a rezultate umetnici će dobiti na mail, koji su naveli u prijavi, najkasnije do 1. aprila 2017. Termin održavanja izložbe biće naknadno određen.

Participacija za izložbu u koju je uračunata cena opreme i štampanja kataloga i plakata je 400 dinara. Svaki izlagač će dobiti po jedan katalog. Participacija se plaća naknadno, ukoliko prođete žiriranje, na dan predaje radova.

Umetnici koji prođu žiriranje u obavezi su da donesu radove u zakazanom roku u Noćnu galeriju Petak. Umetnici koji ne žive u Beogradu ili su iz inostranstva sami snose troškove slanja radova i troškove vraćanja. Galerija ne snosi odgovornost ukoliko dođe do oštetećenja radova prilikom njihovog transporta , niti ukoliko dođe do oštećenja usled neadekvatnog opremanja radova za izlaganje.

Prijava treba da sadrži sledeće podatke:

1. Ime i prezime autora

2. Mesto prebivališta,

3. Konatakt telefon

4. Naziv radova i njihova tehnika i dimenzije (crtež, slika, grafika, dig. grafika,fotografija, dizajn, strip, ilustracija, skulptura…)

5. Fotografije jednog ili dva rada sa njihovim nazivima u JPG formatu (u rezoluciji 150 do 300dpi)

6. Kratku biografiju

Pristigle prijave razmotriće Umetnički savet galerije.

Izlagački prostor je dužine 12 m i visine 3.5 m. Postoje lanci i kuke na koje se mogu okačiti slike, a mogu se kačiti i na eksere. Radove je potrebno opremiti za izlaganje (uramiti ih ili kaširati, i staviti zakačke).

Umetnički savet galerije čine:

Ana Marinović – dipl. grafičar ( samostalni umetnik, član slikarsko – grafičke sekcije ULUPUDS-a)

Edvina Romanovic-Hudeckova – magistar likovnih umetnosti

Igor Markišić – master na odseku grafika i knjiga

MIlena Mitrović – dipl. grafički dizajner i MA visual designa

Biljana Ćalić – predsednik udruženja Kreativna fabrika.(Press KF)