Skup o dualnom obrazovanju u Privrednoj komori Srbije: znanje  ispred diplome!

Skup o dualnom obrazovanju u Privrednoj komori Srbije: znanje ispred diplome!

06/02/2017 Off By

 

Vučić je rekao da sa Švajcarcima vodimo projekat o dualnom obrazovanju i dodao da je ta zemlja dala milion franaka za tehnološki park u Beogradu, a da je Srbija izdvojila i 20 puta više da investira u taj sektor. Izneo je podatak da Švajcarska svake godine ulaže 20 milijardi evra u inostranstvu samo u istraživanje i još 14 milijardi što je na nivou ukupnog BDP Srbije

 

Ranka Čičak

 

NA SKUPU o dualnom obrazovanju u Privrednoj komori Srbije premijer Aleksandar Vučić je ocenio da se kod nas izgubila filozofija rada, a pojavila filozofija diplome, zbog čega svako ko je stekne smatra da neko treba da mu obezbedi posao. Kako je rekao, naše opredeljenje je da budemo u EU, ali i odlučimo kojem delu želimo i hoćemo da pripadamo.

-Da li želimo da idemo tamo da molimo za novac za fondove ili bismo da pripadamo onom delu koji će uvek da pronalazi izlaz iz svake krize u promenama u sebi u velikom radu, inovacijama i naučno tehnološkom razvoju”, upitao je Premijer i poručio da ćemo upravo zbog toga da izdvajamo sve više i više novca u inovativne tehnologije, u nauku u digitalnu Srbiju.

Vučić je rekao da sa Švajcarcima vodimo taj projekat i dodao da je ta zemlja dala milion franaka za tehnološki park u Beogradu, a da je Srbija izdvojila i 20 puta više da investira u taj sektor.

Izneo je podatak da Švajcarska svake godine ulaže 20 milijardi evra u inostranstvu samo u istraživanje i još 14 milijardi što je na nivou ukupnog BDP Srbije.

Srbija će naredne tri godine imati rast od 3,5 do 4 odsto a to neće biti održivo ukoliko ne reformišemo obrazovanje.

-Nezaposlenost mladih u Evropi je manja u zemljama koje imaju sistem dualnog obrazovanja, istakao je Mauro Del Ambrođio, državni sekretar za obrazovanje, nauku i inovacije Švajcarske, i dodao da je u Švajcarskoj Ustavom predviđeno da akademski put i stručno obrazovanje imaju istu vrednost.

Prema njegovim rečima, ekonomska konkurentnost se postiže zahvaljujući dobrom obrazovanju, kako dualnog, tako i kvalitetnog univerzitetskog.

“Činjenica da imamo snažan sistem dualnog obrazovanja omogućio nam je da kod nas nisu univerziteti pretvoreni u ustanove masovnog obrazovanja”, naglasio je Del Ambrođio.

Del Ambrođio je objasnio da u Švajcarskoj 65 odsto mladih nakon obaveznog školovanja mora naći zaposlenje, praksu u privredi u okviru dualnog obrazovanja.

Prema njegovim rečima 50 odsto stanovništva Švajcarske ima visokoškolsko obrazovanje, a samo pet odsto osoba rođenih u toj zemlji nema diplomu.

Naveo je da i prestižne funkcije u javnom sektoru možete da popunjavate sa licima koji su prošli dualno obrazovanje.

Zanimanja koja se najviše traže u dualnom obrazovanju nisu samo fizički, već i oni sa “belim košuljama”, kao što su poslovi iz domena bankarstva, osiguranja, zdravstva, ukazao je Del Ambrođio.

Takođe je objasnio da dualni sistem obrazovanja omogućava da ne uzimate stručnjake iz nekih domena u industriji i prebacujete ih u nastavnike, već mlade dovodite u industriju da uče od stručnjaka.

Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je najavio da bi Zakon o dualnom obrazovanju uskoro trebalo da se nađe na javnoj raspravi.

Šarčević je na konferenciji podsetio da je pre pet meseci napravljen dobar Akcioni plan, čiji je jedan deo upravo uvođenje dualnog obrazovanja u zakonske okvire. Šarčević je podvukao da je Zakon o dualnom obrazovanju u tesnoj vezi sa Zakonom o srednjem obrazovanju i Zakonom o visokom obrazovanju.

Predsednik PKS Marko Čadež istakao je da je Vlada Srbije kao jedan od prioriteta postavila upravo uvođenje dualnog sistema obrazovanja i da je na tome do sada urađeno mnogo.

On istakao da dualno obrazovanje iz eksperimentalne faze polako ulazi u redovni sistem obrazovanja, koji bi trebalo da zaživi od nove školske godine.

Da bi do toga došlo, dodao je Čadež, naredni korak je novi regulatorni okvir, istakavši da PKS sa Ministarstvom prosvete i drugim partnerima već nekoliko nedelja intenzivno radi na tome.

Zahvalivši resornom ministru na podršci, Čadež je podvukao da je u prethodnih nekoliko meseci urađeno više nego za prethodnih godinu i po dana, kada je reč o sistemu dualnog obrazovanja.