Kamiondžije haraju Savskim nasipom

Kamiondžije haraju Savskim nasipom

04/02/2017 Off By

BICIKLISTI i džogeri koji su ovog jutra krenuli na Savski nasip zatekli su izvaljen stub koji je sprečavao teška vozila da prelaze Savskim nasipom.

Rampa je već više puta bila rušena i uništavana, najverovatnije od strane vlasnika ilegalnih vikendica iza nasipa.

Da ironija bude veća, gradski Sekretarijat za saobraćaj je ukinuo znak zabrane saobraćaja u oba smera koji je stajao pored ove rampe i sprečavao nelegalni saobraćaj na Savskom nasipu, pravdajući to  svojom nenadležnošću na tom putu.

Ostaje nejasno kako znakovi zabrane saobraćaja i dalje postoje na okretnicama u Nehruovoj, Gandijevoj, Agostina Neta i Dr. Ivana Ribara, koje su takođe na granici između javnog puta i nasipa za odbranu od poplava (Savskog nasipa).

Prema ovome ispada da u identičnoj situaciji Sekretarijata za saobraćaj različito postupa, jer je duž celog nasipa identičan imalac prava korišćenja (Beograd vode), a vlasnik je država, pa nije jasno kako na jednom mestu može da postavi znak zabrane saobraćaja u oba smera, dok ga na drugom ukida?

Takođe, obzirom da se prema Odluci o ulicama, lokalnim i nekategorisanim putevima (član 26.) sa gradske saobraćajnice niko ni ne može priključiti na put ka nasipu i Galovici bez odobrenja Sekretarijata za saobraćaj, izgovor o nadležnosti zvuči prilično neuverljivo i neizbežno se nameće pitanje korupcije i političkih pritisaka.(Press Ulice za bicikliste)