Osamnaesti decembar – Međunarodni dan migranata

Osamnaesti decembar – Međunarodni dan migranata

17/12/2016 Off By

 

Komesarijat navodi da sa velikom zabrinutošću čeka narednu godinu, jer su obezbeđena sredstva nedovoljna za pokrivanje najelementarnijih potreba migranata, ali se nada da će međunarodna zajednica razumeti i podržati Srbiju u naporima da migrantima pruži sve što im pripada u skladu sa međunarodnim standardima


MEĐUNARODNI dan migranata, 18. decembar, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije dočekuje sa više od 5.500 smeštenih migranata u stalnim i prihvatno-tranzitnim centrima i podseća da je od početka migrantske krize, sredinom prošle godine, preko teritorije naše države prošlo više od 900.000 migranata, navodi se u saopštenju Komeserijata dostavljeno medijima:
„I danas, kao mnogo puta do sada, izražavamo zabrinutost, jer se migrantskoj krizi ne nazire kraj, migrantska ruta je samo uslovno zatvorena, a čini se da je Evropa dalje od jedinstvenog odgovora nego na početku krize. I nakon 580 dana od početka migrantske krize, Srbija ulaže maksimalne napore da zbrine migrante dok borave na njenoj teritoriji, istovremeno vodeći računa o bezbednosti i interesima svojih građana“.

Komesarijat navodi da sa velikom zabrinutošću čeka narednu godinu, jer su obezbeđena sredstva nedovoljna za pokrivanje najelementarnijih potreba migranata, ali se nada da će međunarodna zajednica razumeti i podržati Srbiju u naporima da migrantima pruži sve što im pripada u skladu sa međunarodnim standardima.
Komesarijat za izbeglice i migracije podseća da migranti koji borave na teritoriji naše zemlje ne žele ovde i da ostanu, što situaciju dodatno otežava, posebno imajući u vidu da su granice zemalja Evropske unije za njih zatvorene.
-Na Međunarodni dan migranata podsećamo i da Republika Srbije i dalje zbrinjava veliki broj izbeglica iz bivših SFRJ republika, interno raseljena lica, povratnike po sporazumu o readmisiji i druge ranjive kategorije migranata.
Usled raspada bivše SFRJ i konflikata koji su usledili devedesetih godina prošlog veka, došlo je do toga da u Srbiji potraži utočište više od 800.000 izbeglica iz bivših republika i interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Danas u Republici Srbiji evidentirano je 203.140 interno raseljenih lica. Ukupan broj lica sa izbegličkim statusom je 29.457 (20.334 iz Hrvatske i 9.080 iz Bosne i Hercegovine).(Press Komesarijat)