MSU: U legatu Čolaković razovor o delu Kuna

MSU: U legatu Čolaković razovor o delu Kuna

14/12/2016 Off By

Đorđe Andrejević Kun je u svom najplodnijem i najzrelijem stvaralačkom periodu, gledao na umetnost kao sredstvo u borbi za socijalnu pravdu i jednakost


Senka Ristivojević

MUZEJ savremene umetnosti organizuje promociju kataloga izložbe Đorđe Andrejević Kun ¡No pasarán! i razgovor o socijalno-angažovanom stvaralaštvu poznatom umetniku. Razgovor će se održati u petak, 16. decembra 2016. godine u Legatu Čolaković sa početkom u 18 časova. U razgovoru učestvuju dr Ješa Denegri i kustos izložbe mr Mišela Blanuša.
Ime Đorđe Andrejević Kun predstavlja sinonim za umetnost socijalnih tendencija levičarske orijentacije u Srbiji i Jugoslaviji. Na izložbi u Legatu Čolakvić predstavljena su dela – slike, grafike i crteži –  koja stilski, tematski i ideološki pripadaju socijalnom, borbenom i socijalističkom realizmu, a nastala su tokom druge faze stvaralaštva od sredine tridesetih do pedesetih godina 20. veka.
Đorđe Andrejević Kun je u svom najplodnijem i najzrelijem stvaralačkom periodu, gledao na umetnost kao sredstvo u borbi za socijalnu pravdu i jednakost. Njegova slika postala je likovni izraz kao kritički ili afirmativno-angažovani iskaz, a on, kao umetnik, aktivan činilac u borbi za levičarske ideje u umetnosti ulažući napor da u programiranu estetitku socijalističkog realizma unese humani i ljudski smisao, u granicama svog shvatanja slikarstva, kako svoju neposrednost i iskrenost ne bi doveo u pitanje♦.