Vujović: I izbori u okviru budžeta

Vujović: I izbori u okviru budžeta

02/12/2016 Off By

 

U ponedeljak Skupština počinje raspravu o Predlog budžetu za 2017 godinu


Ranka Čičak

DUŠAN VUJOVIĆ, ministar privredre rekao je danas na konferenciji za medije da bi u ponedeljak budžet za 2017. trebalo da se nađe pred narodnim poslanicima, zatim sledi rasprava o amandmanima i pratećim zakonima i da bi čitav proces mogao da se “prelije” i na vikend.

Rekao je da su predlogom budžeta za iduću godinu predviđeni i troškovi za predstojeće izbore i da tu neće biti nikakvih problema sa stanovišta budžeta.

“Očekujemo da će ovo nivelisanje koje smo uradili biti dovoljno bez obzira na to koje će odluke biti donete u narednim mesecima”, rekao je Vujović odgovarajući na pitanje novinara koliki je rizik na ostvarenje projekcije budžeta za 2017. ako dođe do raspisivanja opštih izbora.

Za razliku od prošle godine kada to nije bilo planirano budžetom i sve moralo da se izfinansira iz tekuće budžetske rezerve, za narednu godinu je to planirano”, naveo je Vujović.

Ministar je, na konferenciji za medije rekao, kada je reč o kretanju dugova, da se očekuje da se zaustave na nivou od 73.5 odsto BDP-a: “To je naše očekivano stanje 31. decembra”, rekao je Vujović. I naveo da „na kraju sledeće godine, dug bi mogao da bude smanjen na 72,8 odsto:

“Razlika je 0,7 odsto, što nije mnogo, ali je značajno, jer će rast BDP-a i cena duga omogućiti veće efekte pozajmljivanja”, rekao je Vujović.

Ministar finansija  naveo je da će javni dug tako biti smanjen iako su preuzeti i stari dugovi za Petrohemiju i ostala preduzeća, gde je postojao društveni interes da ih država preuzme

Prema njegovim rečima, vlada planira da u toku 2017. smanji zaudženost u dolarima, sa devet na 8,5 milijardi, ali da poveća u evrima sa 10,1 na 10,9 milijardi, kao i da poveća u dinarima.

Rekao je i da će dug biti 25,6 milijardi evra dug, ali će procenat realno u odnosu na BDP biti manji i počeće da pada, a cilj je da bude na nivou Mastrihta, koliko je u zemljama EU.

Vlada Srbije se dogovorila sa MMF-om da se smanjuje udeo plata javnog sektora u BDP-u i da je cilj da se spusti na iznos od oko osam odsto.

„Trend smanjivanja se nastavlja, ali vrlo malo 0,1 odsto i prema tome mi se nalazimo na projektovanom nivou od 8,4 odsto sa tendencijom da se spustimo na osam odsto, što je dugoročni cilj”, rekao je Vujović.

Prema njegovim rečima, još nedostaju zakoni koji na nivou sektora i preciznije definišu pravila i indeksaciju plata.

“Očekujem da ćemo okvir koji smo mi postavili, a koji je dosta konzervativan, ostvariti u toku naredne godine. To su vrlo realni ciljevi, iademo u svim oblastima da za nekoliko godina dođeno do nivoa koji su održivi”, rekao je Vujović.

On je naglasio da će javni sektor kada bude efiaksniji i smanji broj ljud imati prostor i da povećava broj ljudi, ali i plate i kao apsolutni iznos i kao dopunski iznos.

Vujović je, na predstavljanju Predloga zakona o budžetu za 2017, rekao da je taj dokument urađen na temelju konzervativne projekcije rasta prihoda, uz projektovani realni rast BDP-a od 3,0 odsto, i takozvani BDP deflator od 1,6 posto.

Posebno je istakao to što se u Predlogu budžeta u kategoriji koja se odnosi na projektne zajmove, koja je postojala i ranije, prvi put sada precizira koliko ćemo kojih kredita realizovati u svakoj budžetskoj godini.

Time se, dodao je, uvodi dopunski element transparentnosti i dopunski element obaveze ministarstava da redovno izveštavaju o realizaciji projekata “da svi znamo šta smo obećali a šta smo ostvarili”.

“Želimo da smanjimo količinu sredstava koja su dogovorena, a nisu povučena, nisu iskorišćena”, naglasio je Vujović.

Što se tiče inflacije Ministar je naveo da je za narednu godinu očekivana inflacija potrošačkih cena od 2,4 posto.