Otvoreno pismo povodom nameštanja izbora člana Saveta REM-a

Otvoreno pismo povodom nameštanja izbora člana Saveta REM-a

27/11/2016 Off By

NARODNI poslanici, članovi i zamenici Odbora za kulturu i informisanje Narodne skupštine: dr Ana Stevanović, Aleksandra Čabraja,Ljupka Mihajlovska,Vladimir Đurić, poslali su otvoreno pismo u kome navode da Vladajuća većina, na čelu sa Majom Gojković, predsednicom Narodne Skupštine i Odbra za kulturu i informisanje, nastavlja sa kršenjem zakona i pretvaranjem Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u partijski servis SNS-a. Novi proces traženja kandidata za člana Saveta REM-a iz redova civilnog sektora nelegitiman je u situaciji kad ga bojkotuje 53 relevantne NVO. Zahtevamo da se obustavi jer predstavlja očigledno nameštanje izbora po partijskom diktatu SNS.

Nevladine organizacije, koje ispunjavaju kriterijume za ovlašćene predlagače, su pre više od godinu dana predložile svoje kandidate i Skupština nema prava da ignoriše njihov izbor i nameće volju partijske većine. Izbor novih kandidata u situaciji bojkota relevantnih NVO predstavljao bi otvoreno kršenje Zakona o elektronskim medijima i prava nevladinog sektora da delegira kandidate za koje smatra da će adekvatno predstavljati njihove interese. Pretvara se u otvoreno partijsko nameštanje izbora člana regulatornog tela.

Ukupno 53 organizacije civilnog društva odlučno odbijaju da učestvuju u ponovljenom postupku u kome se kao predlagači pojavljuju organizacije koje ne ispunjavaju osnovne kriterijume za ovlašćene predlagače. Nijedna od 56 organizacija koje su predložile nove kandidate ne bavi se slobodom izražavanja ni pravima deteta, nisu poslale potpunu dokumentaciju i najveći broj njih nije samostalan u radu i odlučivanju već postupaju po odlukama nekoliko centara. Zahtevamo da se ne manipuliše interesima osoba sa invaliditetom koje ove organizacije predstavljaju da bi vladajuća većina postavila još jednog svog poslušnika u Savet REM.

Predsednica Skupštine i Odbora za kulturu i informisanje ne sme da ignoriše bojkot 53 relevantne organizacije civilnog sektora i njihovu ocenu da je ponovljeni postupak predlaganja kandidata lažiran proces kojim se fingira izbor da bi bio nametnut politički podoban kandidat. Izbor kandidata iz civilnog sektora već godinu dana prati očigledna politička opstrukcija SNS-a. Skupština mora da prestane da ignoriše volju organizacija civilnog društva i da izabere jednog od dva kandidata koje su predložili ovlašćeni predlagači.

Zahtevamo od predsednice Odbora da uvaži autonomiju nevladinog sektora, prestane da sprovodi partijsku diktaturu nad legitimnim odlukama NVO i na glasanje u Skupštinu vrati dva kandidata koje su NVO predložile: Milana Antonijevića i Snežanu Stojanović Plavšić. Apelujemo na ostale narodne poslanike i članove Odbora za kulturu da osude ovaj farsičan proces u kome učestvuju organizacije koje nisu ovlašćeni predlagači a ignoriše se zahtev relevantnih NVO i očigledno zloupotrebljava uloga Skupštine.