DJB: Opozicija zakazuje sednicu za razrešenje Aleksandra Martinovića

DJB: Opozicija zakazuje sednicu za razrešenje Aleksandra Martinovića

26/11/2016 Off By

Aleksandar Martinović je poslanicima na poslednjoj  sednici oduzeo pravo na raspravu i sprečio opozicione poslanike da govore iako su se prijavili u skladu sa Poslovnikom, a nakon toga je iznosio neistine o tobožnjem nepravilnom prijavljivanju. Na sednici Odbora je bez ikakve rasprave usvojen budžet Skupštine koji će u narednoj godini biti veći za 400 miliona. Takođe su bez ikakve rasprave određene kazne poslanicima za navodne prekršaje za koje se ne zna šta su


ŠEST ČLANOVA Administrativnog odbora iz opozicije podnelo je danas zahtev da se u ponedeljak (28. novembra) zakaže sednica ovog Odbora sa samo jednom tačkom dnevnog reda – razrešenje Aleksandra Martinovića sa mesta predsednika. Na zahtev trećine poslanika, od ukupnog broja članova Administrativnog odbora kojih je 17, predsednik odbora je dužan da zakaže sednicu, a u slučaju njegovog odsustva to može da uradi i potpredsednik. Zahtev su podneli poslanici SRS, DJB, DS, SDS i LSV.
Aleksandar Martinović je poslanicima na poslednjoj  sednici oduzeo pravo na raspravu i sprečio opozicione poslanike da govore iako su se prijavili u skladu sa Poslovnikom, a nakon toga je iznosio neistine o tobožnjem nepravilnom prijavljivanju. Na sednici Odbora je bez ikakve rasprave usvojen budžet Skupštine koji će u narednoj godini biti veći za 400 miliona. Takođe su bez ikakve rasprave određene kazne poslanicima za navodne prekršaje za koje se ne zna šta su.
Posle ovakvog nezakonitog, nedemokratskog, antiparlamentarnog i samovoljnog ponašanja Aleksandar Martinović nije dostojan i ne može više biti predsednik Administrativnog odbora. Martinović je degradirao Skupštinu i uvredio sve građane Srbije. Očigledno je da ovakva zloupotreba pozicije predsednika Administrativnog odbora nije ideja samog Martinovića, već se radi o podstrekivanju predsednika SNS-a Aleksandra Vučića na ovo delo.

DJB je uoči ove sporne sednice već Administrativnom odboru podneo zahtev za razrešenje Aleksandra Martinovića. Zbog brutalnog kršenja zakona o Narodnoj Skupštini DJB će podneti krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja protiv Aleksandra Martinovića i podstrekača – Aleksandra Vučića i Maje Gojković.

U skladu sa dobrom parlamentarnom praksom u zemljama razvijene demokratije predsednik Administrativnog odbora bi trebalo da bude poslanik iz opozicione stranke. Neophodno je da se Skupštini vrati dostojanstvo i da zauzme mesto koje joj po Ustavu pripada, umesto da bude poprište samovlašća SNS-a, njihovog kršenja pravila i nedoličnog ponašanja. Ovakva Skupština, svedena na instrument SNS, samo je pokriće za diktaturu.(Press DJB)