Saopštenje Zaštitnika građana: Sprečavanje nasilja nad decom prioritetan zadatak države

Saopštenje Zaštitnika građana: Sprečavanje nasilja nad decom prioritetan zadatak države

17/11/2016 Off By

 

Zaštitnik građana poziva nadležne organe da nasilje nad decom shvate kao prioritetan problem u društvu


U OVOJ godini upućeno je 409 pritužbi u oblasti prava deteta od kojih se čak trećina odnosi na nasilje nad decom, upozorio je danas Zaštitnik građana povodom Evropskog dana zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja i Međunarodnog dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece.

Nadležni organi u Srbiji ne prepoznaju na adekvatan način nasilje nad decom, naročito slučajeve seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja. U 70 postupaka kontrole Zaštitnik građana je utvrdio da se ne primenjuju pravila i standardi rada propisani za slučaj nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja deteta, da nedostaje saradnja nadležnih organa, kao i da je broj stručnjaka za rad sa decom i porodicama značajno smanjen. Samo u ovoj godini, u ovoj oblasti, upućena je 151 preporuka ministarstvima nadležnim za socijalnu zaštitu, unutrašnje poslove i zdravlje, pokrajinskim organima, prosvetnim inspekcijama, organima starateljstva i školama.

Postojeći mehanizmi zaštite, iako daleko od dovoljnih, funkcionalnih i delotvornih, ne koriste se u punoj meri, a utvrđivanje pojedinačne odgovornosti za propuste gotovo i da ne postoji. Neophodno je omogućiti poseban, prilagođen pristup deci – žrtvama seksualnog zlostavljanja, kako bi se obezbedilo rano otkrivanje, sprečavanje zlostavljanja i uspešna rehabilitacija deteta i izbegla ponovljena traumatizacija.
Zaštitnik građana poziva nadležne organe da nasilje nad decom shvate kao prioritetan problem u društvu.
Evropski dan zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja i Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i zanemarivanja dece ustanovljeni su 18. novembra, odnosno 19. novembra, u znak podrške deci – žrtvama nasilja koje se vrši nad decom.(Press ZG)