Turska potražuje balkanske nekretnine poslednjeg sultana

Turska potražuje balkanske nekretnine poslednjeg sultana

08/11/2016 Off By

 

Na Balkanu, odnosno u Grčkoj, nalazi se 2.843, u Albaniji 1.424, u Bugarskoj osam, a u Makedoniji pet nekretnina. Ne navodi se koliko nekretnina ima u Srbiji


NA BALKANU postoji 4.280 nekretnina osmanlijskog sultana Abdulhamida II iz perioda od 1869. do 1908, tvrdi direktor turske Direkcije za katastarske poslove Zejnel Abidin Turkoglu.

Postoje tri sveske o aktrivnoj i pasivnoj imovini sultana .

Zemljišni izvodi o 7.756 nekretnina sultana na području Anadolije, Bliskog Istoka i Balkana čuvaju se u arhivi turske Direkcije za katastarske poslove, navodi turska agencija Anadolija.

Turkoglu je rekao da u arhivi Direkcije postoje tri sveske o aktivnoj i pasivnoj imovini sultana.

-Postoje podaci o njivama, vrtovima, imanjima, konacima, mlinovima, rudnicima, dućanima…”, rekao je Turkoglu.

Na Balkanu, odnosno u Grčkoj, nalazi se 2.843, u Albaniji 1.424, u Bugarskoj osam, a u Makedoniji pet nekretnina. Ne navodi se koliko nekretnina ima u Srbiji.

U arhivi Direkcije postoje podaci o 2.369 nekretnina na području Anadolije. Prema podacima iz svesaka, na području Bliskog istoka zabilježeno je 1.107 nekretnina, od toga 390 u Siriji, 333 u Libanu, 223 u Palestini, 83 u Iraku, 60 u Saudijskoj Arabiji, deset u Izraelu i osam u Libiji.

Navodi se da su nakon smrti sultana 1918. pojedine nekretnine dodijeljene turskom državnom trezoru.(AA)