SAOPŠTENJE MINISTARSTVA KULTURE I INFORMISANJA

27/11/2014 Off By

Žalba Savetu za štampu na pisanje Kurira

Kurir je prekršio Kodeks novinara Srbije u delu u kome se kaže da „redakcijska obrada saopštenja ne sme da izmeni činjenice, kontekst u kome su upotrebljene, niti njihov smisao“

Press služba Ministarstvabratislav-petkovic-ivan-tasovac-foto-fonet-dragan-antonic-1417038159-593667

MINISTARSTVO kulture i informisanja podnelo je Savetu za štampu žalbu povodom teksta pod naslovom „Sramota je šta Tasovac radi s porno-divom!“, objavljenog 27. novembra 2014. godine u dnevnom listu Kurir.
Postupivši neprofesionalno i protivno novinarkoj etici, Kurir je cenzurisao odgovore Ministarstva kulture i informisanja, čime je na najgrublji način pokušao da izmeni činjenično stanje i izmanipuliše javnost.
Na taj način, Kurir je prekršio Kodeks novinara Srbije u delu u kome se kaže da „redakcijska obrada saopštenja ne sme da izmeni činjenice, kontekst u kome su upotrebljene, niti njihov smisao“.
Ministarstvo očekuje da će Komisija za žalbe Saveta za štampu reagovati u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima i stati u odbranu prava građana na istinito informisanje.
Integralna verzija odgovora pomoćnice ministra za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije Ane Vučetić, koju Kurir nije želeo da objavi, glasi ovako:
1. Da li ste znali da će Vaš resor da učestvuje u realizaciji filma u kome glumi porno glumica?
„Povodom pitanja koja ste uputili ministru kulture i informisanja, želim da ukažem da Filmski centar Srbije u skladu sa odredbama Zakona o kinematografiji sprovodi raspisivanje javnog konkursa i raspodelu sredstava predviđenih konkursom u oblasti filmske umetnosti. Ministarstvo kulture i informisanja nije nadležno da odlučuje koji će od projekata koji su se prijavili na javni konkurs Filmskog centra Srbije biti izabran, a pogotovo nema nikakve ingerencije u segmentu izbora učesnika u projektima koji konkurišu.
Projekat „Ederlezi Rising” prijavljen je na konkurs Filmskog centra Srbije za finansiranje i sufinansiranje projekata u kinematografiji u kategoriji sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova u potkategoriji niskobudžetni dugometražni film. Podnosilac prijave je producentska kuća „Mir media group d.o.o” iz Beograda. Autor originalnog scenarija je Dimitrije Vojnov, dok je reditelj Lazar Bodroža. Žanr filma „Ederlezi Rising“ je naučna fantastika, a radnja filma smeštena je u bliskoj budućnosti. Uslovi Konkursa ne predviđaju dostavljanje autorske liste odnosno glumačke podele.”
2. Koliko novca je traženo? Koliko novca je predviđeno da se odobri?
„.Ukupan budžet filma u konkursnoj aplikaciji iznosi 28.193.500,00 dinara od kojih je za 69.25% sredstava aplicirano na konkursu. Odluku o izboru projekta doneo je Upravni odbor Filmskog centra Srbije na predlog konkursne komisije koja je radila u sastavu: Andrijana Stojković, Nebojša Romčević, Dragan Marinković i Stevica Živkov. Sredstva u iznosu od 11.600.000,00 dinara opredeljena su Odlukom UO za ovaj film. Usled proceduralnih propusta u konkursnoj proceduri Filmskog centra Srbije, Ministarstvo je dva puta vratilo na ponovno razmatranje Odluku o dodeli sredstava u potkategoriji za niskobudžetni film. Stoga ugovor između Filmskog centra Srbije i producentske kuće nije potpisan.“<


KULTURA

tasovac2111SRBIJA GRADI EVROPSKU DIGITALNU INFRASTRUKTURU

KULTURA ⇒ Odlukom Evropske komisije projektu DARIAH dodeljen je status Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (European Research Infrastructure Consortium

 

KULTURASRPSKO RUSKA SARADNJA NA KULTURNOM POLJU

KULTURA⇒ Načelno je dogovoreno u 2015. potpisivanje Protokola koji podrazumeva dinamičniju kulturnu saradnju u oblasti savremene umetnosti

 

Ministar Ivan Tasovac

TASOVAC U BERLINU POTPISUJE SPORAZUM O “TRADUKI-PROJEKTU”

KULTURA Srbija se potpisivanjem Sporazuma priključuje „Traduki-projektu“, koji predstavlja jedan od najznačajnijih evropskih fondova za finansijsku podršku književnosti,

 

kinatasovacPEKING: DELEGACIJA MINISTARSTVA KULTURE SRBIJE U ZVANIČNOJ POSETI KINI

KULTURA Sa kineskim ministrom kulture Caj Vuom kao priroritet je označeno direktno povezivanje institucija kulture dve zemlje i