Nema zamena knjižica za vojne osigurenike

Nema zamena knjižica za vojne osigurenike

24/10/2016 Off By

 

BEOGRAD.- Izrada kartica zdravstvenog osiguranja koje sprovodi Republički fond za zdravstveno osiguranje za civilne osiguranike, ne odnosi se na vojne osiguranike.

Fond za socijalno osiguranje vojnih osiguranika obaveštava vojne osiguranike da neće biti zamene zdravstvenih knjižica u dogledno vreme.

U zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, vojni osiguranici pri prijemu pokazuju samo propisno overenu zdravstvenu knjižicu kao jedini validan dokument.