DEMANT SAMOORGANIZOVANOG STUDENTSKOG POKRETA

26/11/2014 Off By

Pokazali smo indekse mi smo studenti

PROTEST ⇒ Samoorganizovani studentski pokret 2014 demantuju navode Uprave Fakulteta prema kojima zgradu Fakulteta blokiraju ‘lica neizvesnog identiteta i statusa’studenti2611

STUDENTKINJE i studenti Filozofskog fakulteta okupljeni u Samoorganizovani studentski pokret 2014 demantuju navode Uprave Fakulteta prema kojima zgradu Fakulteta blokiraju ‘lica neizvesnog identiteta i statusa’. Naime, kada su studenti u petak, 21. novembra, masovno ušli na Fakultet, svi su sa sobom imali indekse bez kojih nisu mogli da uđu na Dekanov miting koji se odigrao nešto ranije. Pokazujući indekse i složno uzvikujući “Mi smo studenti!”, ušli su u zgradu Fakulteta. Nema, dakle, nikakve sumnje ni u identitet ni u status osoba koje Fakultet blokiraju.
Da je Uprava Fakulteta bila malo voljnija da komunicira sa studentima, možda bi ih prepoznala.<


ODGOVOR NA TEKST “BLOKADA“ ČEDOMIRA ANTIĆA, OBJAVLJEN U LISTU POLITIKA 6. NOVEMBRA 2014.

sudenti711

SRBIJA Naša borba izraz je masovnog nezadovoljstva usled društveno-ekonomske situacije u kojoj se nalazimo – situacije u kojoj usled rastućih materijalnih pritisaka studiranje postaje progresivno onemogućeno rastućem broju naših koleginica i kolega Samoorganizovani studentski pokret 2014 MI, studenti Filozofskog fakulteta, još septembra smo se suprotstavili novim finansijskim nametima koje je Uprava Fakulteta uvela kao rešenje za nedavne rezove u javnom sektoru. Vredi napomenuti da su naši zahtevi odbrambene prirode, odnosno da ne tražimo ništa do da nam se položaj dodatno