Ministar Vujović u Vašingtonu: IFC pomaže bankarima u pripremi novih usluga i unapređenju poslovanja

Ministar Vujović u Vašingtonu: IFC pomaže bankarima u pripremi novih usluga i unapređenju poslovanja

09/10/2016 Off By
Kao ogranak Svetske banke, IFC je već aktivna u Srbiji, kroz pružanje adekvatne pomoći bankarima i saradnji na boljoj proceni rizika i upravljanju problematičnim kreditima. Saradnja se uspešno odvija i u domenu koji uključuje kredite javnom sektoru, savetodavne usluge, kreditiranje i vlasničko učešće u privatnom sektoru

 

VAŠINGTON. – Ministar finansija Dušan Vujović sastao se sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije (IFC) koje je predvodio potpredsednik Dimitris Tsitsiragos, u okviru godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke koja se održava u Vašingtonu.

Teme sastanka bile su unapređenje finansijske i savetodavne podrške koju Srbija dobija od IFC sa posebnim akcentom na pojednostavljivanje uvozno – izvoznih procedura, rešavanje problema nenaplativih dugova, smanjenje troškova, privlačenja investicija i podizanja konkurentnosti u oblasti poljoprivrede.

Kao ogranak Svetske banke, IFC je već aktivna u Srbiji, kroz pružanje adekvatne pomoći bankarima i saradnji na boljoj proceni rizika i upravljanju problematičnim kreditima. Saradnja se uspešno odvija i u domenu koji uključuje kredite javnom sektoru, savetodavne usluge, kreditiranje i vlasničko učešće u privatnom sektoru.

Regionalni menadžer IFC za zapadni Balkan, Tomas Lubek, izjavio je da je optimističan kada su u pitanju svi projekti koji su započeti u Srbiji, naročito na teritoriji Beograda i da će ova korporacija aktivno učestvovati u svim strukturnim reformama koje očekuju Vladu Srbije, posebno naglasivši privatizaciju najvećih preduzeća u vlasništvu države. Na sastanku je rečeno i da će IFC nastaviti da, kroz obuke i radionice, pomaže bankarima u pripremi novih usluga i unapređenju poslovanja.

Ministar finansija istakao je da podrška koju Srbija dobija od IFC doprinosi rastu kredita za mala i srednja preduzeća, otvaranju novih radnih mesta i poboljšanju kvaliteta upravljanja u privatnom sektoru dodajući da će prioriteti u narednom periodu biti da se pronađu novi načini kako bi ova međunarodna korporacija što efikasnije podržala privatni sektor.

Međunarodna finansijska korporacija IFC finansijski i savetodavno pomaže više od 2.000 kompanija u svetu. U 2015. godini dugoročne investicije IFC u zemljma u razvoju iznosile su skoro 18 milijardi dolara.(Press MF)