Sednica vlade: o studentima i carini

Sednica vlade: o studentima i carini

29/09/2016 Off By

 

Izmene i dopune odnose se i na pravo studenata upisanih i u školskoj 2013/2014. godini da zadrže mogućnost da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Studenti koji su u školskoj 2014/2015. godini odnosno 2015/2016. godini ostvarili najmanje 48 ESP bodova imaju pravo da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije

BEOGRAD.-Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Izmene i dopune Zakona odnose se na produženje roka na realizaciju prava studenata na završetak studija započetih po nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.

Izmene i dopune odnose se i na pravo studenata upisanih i u školskoj 2013/2014. godini da zadrže mogućnost da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija. Studenti koji su u školskoj 2014/2015. godini odnosno 2015/2016. godini ostvarili najmanje 48 ESP bodova imaju pravo da se rangiraju u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

Na sednici Vlade usvojena je Odluka kojom se produžava rok važenja uslova za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzumanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2016. godini. Imajući u vidu i dalje nedovoljnu domaću proizvodnju prasadi za dalji tov, kao i potrebu za povećanjem obima proizvodnje svinjskog mesa, ovom odlukom je produžen rok trajanja važeće Odluke do 31. decembra 2016. godine, a radi dalje obnove postojećeg stočnog fonda. Smanjenjem dažbina za uvoz prasadi za tov poreklom iz EU, doprinosi se boljem snabdevanju domaćeg tržišta i povećanju konkurentnosti domaćih proizvođača svinja i mesnih prerađevina na inostranom tržištu.(Press Vlade)