Povoljni stambeni krediti u dinarima – rezultat dobre monetarne politike

Povoljni stambeni krediti u dinarima – rezultat dobre monetarne politike

22/09/2016 Off By

 

Beograd – Pojava povoljnijih ponuda stambenih kredita u dinarima u Srbiji, koji nisu valutno indeksirani, a odobravaju se po stopama ispod 5 posto predstavlja potvrdu dobrih rezultata monetarne politike Narodne banke Srbije, kao i procesa makroekonomske stabilizacije zemlje.

Došlo je do vraćanje poverenja u dinar i to zahvaljujući politici održavanja niske inflacije i relativno stabilnog kursa dinara, kao i povoljnijem poreskom tretmanu dinarske štednje u odnosu na deviznu, pri čemu su kamatne stope na dinarsku štednju i dalje relativno atraktivnije u odnosu na deviznu štednju, navodi se u saopštenju z medije NBS

Sa sniženjem referentne kamatne stope NBS i održavanjem inflacije na niskom i stabilnom nivou, došlo je i do bitnog snižavanja kamatnih stopa na dinarske kredite banaka, čiji se nivo postepeno približava nivou kamatnih stopa u zemljama u okruženju i Evropskoj uniji. Pri tom, stambeni dinarski krediti, bez valutne indeksacije za većinu stanovništva čija su primanja u dinarima znači i eliminaciju valutnog rizika koji može bitno da utiče na otplatu kredita, s obzirom na to da je promene međuvalutnih odnosa u dugom roku gotovo nemoguće predvideti.

Pri tom, iako i dalje na niskom nivou, u poslednje tri godine dinarska štednja stanovništva je povećana gotovo tri puta, trenutno iznosi oko 48 milijardi dinara i beleži kontinuirani trend rasta. Ovo ukazuje na postepeno vraćanje poverenja u dinar, zahvaljujući politici održavanja niske inflacije i relativno stabilnog kursa dinara, kao i povoljnijem poreskom tretmanu dinarske štednje u odnosu na deviznu, pri čemu su kamatne stope na dinarsku štednju i dalje relativno atraktivnije u odnosu na deviznu štednju. Očekujemo da će rast dinarskih izvora banaka, u narednom periodu omogućiti raznovrsniju ponudu, ali i nastavak pada cene dinarskih kredita, kako privredi i stanovništvu.(Press NBS)