Libek: Loše ocene za ekonomske slobode u Srbiji

Libek: Loše ocene za ekonomske slobode u Srbiji

16/09/2016 Off By

Libek je od 2016. nacionalni partner Frejzer instituta u Srbiji i član Mreže za ekonomske slobode, te ima ulogu nacionalnog izdavača ove publikacije


pressStrahinja Krstić

PO NAJNOVIJEM indeksu ekonomskih sloboda koji objavljuje ugledni Frejzer Institut iz Kanade, Srbija se nalazi na 101. mesto od 159 država. U Evropi smo među poslednjima, a posle nas nalaze se samo Rusija i Ukrajina.

Iz analize ovog indeksa proizilazi da je Srbija najlošije ocenjena u oblastima poslovne regulacije (120/159), pristupa zdravom novcu (107/159) kao i u oblasti pravni sistem i vlasnička prava (103/159). Nešto je bolja situacija po pitanju slobodne prekogranične trgovine (64/159) kao i u petoj oblasti koju indeks meri veličini javnog sektora (60/159).

Indeks ekonomskih sloboda u svetu Economic Freedom in the World od 1975. godine objavljuje Frejzer institut (Fraser Institute) iz Kanade. On meri “nivo do koga je zaštićena pošteno stečena imovina i koliko su pojedinci uključeni u dobrovoljne transakcije”. U njegovom stvaranju učestvovalo je preko 60 svetski poznatih naučnika, među kojima se svakako ističu nobelovci Milton Fridman, Geri Beker kao i Daglas Nort, koji je ovaj indeks nazvao “najbližom definicijom efikasnih tržišta koja postoji”.

Libek je od 2016. nacionalni partner Frejzer instituta u Srbiji i član Mreže za ekonomske slobode, te ima ulogu nacionalnog izdavača ove publikacije. Povodom novog indeksa organizovaćemo stručnu konferenciju Ekonomske slobode u Srbiji sa tematskim radnim grupama koje prate indeks. Konferencija će se održati 10. oktobra u Beogradu, a gost na konferenciji biće i Fred McMahon, istraživač Frejzer instituta iz Kanade.