DJB: Ekspoze u nekoliko varijanti

DJB: Ekspoze u nekoliko varijanti

11/08/2016 Off By

DOK smo čekali vladu slušali smo od mandatara da je svojom rukom napisao 450 stranica ekspozea na karo papiru. Da građani ne bi pomislili da ovo nije istina, Saša Radulović je juče tražio od mandatara da javnosti pokaže tih 450 stranica da bi građani videli da se to zaista tako dogodilo i da je mandatar zaista, svojom rukom, pisao na karo papiru.

Mandatar je jedan ekspoze na 68 stranica dostavio Skupštini i poslanicim prekjuče. Čitao je nešto što je bilo drugačije od onoga što je dostavljeno poslanicima. Juče su poslanici dobili treći tekst na 83 stranice. Tokom govora mandatar se pozivao na neki tekst od 250 stranica. Šta je ekspoze?

Mandatar je juče pokušao da izbegne odgovor i rekao da će Saši Raduloviću pokazati da je pisao rukom jer je on pismen, ume da piše i ima školu. Sašu Radulovića to nije interesovalo. Saša Radulović je tražio: 450 stranica rukom pisanog ekpozea na sunce.

Zahtevamo da mandatar javnosti još danas da na uvid 450 stranica ekspozea koji je pisao sam, svojim rukopisom na 450 stranica na karo papiru. Nije valjda da mandatar laže?(Press DJB)♦