DJB:Kako građani kreditiraju Vučićeve “Arape”

DJB:Kako građani kreditiraju Vučićeve “Arape”

05/08/2016 Off By

 

Fond za razvoj poznat je po tome što se iz njega odlivaju ogromna budžetska sredstva poslovnim i političkim partnerima Aleksandra Vučića. Jedan od takvih “poslova” bio je i dogovor da se Arapima u pola cene proda zemlja “Bačke” i “Jadrana”, a kako novac od prodaje zemlje nije bio dovoljan da se namire i poverioci i akcionari, uzet je kredit od Fonda za razvoj


POVERENIK za informacije od javnog značaja naložio je Fondu za razvoj da Pokretu dostavi sva dokumenta o odobravanju kredita kojim su opterećena preduzeća “Bačka” iz Sivca i “Jadran” iz Gajdobre, iako se znalo da kredit neće moći da vrate. Kredit je bio deo dogovora Aleksandra Vučića i arapske kompanije “Al Ravafed”. Fond ova dokumenta krije već 18 meseci.

Fond za razvoj poznat je po tome što se iz njega odlivaju ogromna budžetska sredstva poslovnim i političkim partnerima Aleksandra Vučića. Jedan od takvih “poslova” bio je i dogovor da se Arapima u pola cene proda zemlja “Bačke” i “Jadrana”, a kako novac od prodaje zemlje nije bio dovoljan da se namire i poverioci i akcionari, uzet je kredit od Fonda za razvoj.

Pokret Dosta je bilo zatražio je od Fonda za razvoj Zahtev za odobravanje kredita Bačkoj i Jadranu, sa pratećom dokumentacijom; dokumente o isplati akcionara “Bačke” i “Jadrana” (sve ugovore o namenskom kreditu, akte Vlade o načinu realizacije kredita i zapisnike sa sednica UO Fonda o odobravanju kredita); Program o izmenama i dopunama Programa Fonda za 2014. godinu; Akte Vlade kojima je usvojen Program Fonda i njegove izmene; Rešenje Ministarstva privrede o rezervisanju sredstava za kredit; Dokumente koji pokazuju način na koji će kredit biti vraćen.

Umesto fantastičnih prinosa, novih radnih mesta, više od 100 miliona evra investicija u poljoprivredu i ostalih bajki koje nam je 2014. godine obećao Premijer, preduzeće “Al Ravafed Srbija” nema nikakve poslovne rezultate. Na sve to su i preduzeća Bačka iz Sivca i Jadran iz Gajdorbe opterećena kreditom koji ne mogu da vrate.

Da je zemljište prodato u transparentnom postupku sa javnim nadmetanjem postigla bi se veća prodajna cena i ne bi bilo potrebe za kreditima. (Press DJB)♦