DJB: Miting protiv novinara finansiran iz budžeta

DJB: Miting protiv novinara finansiran iz budžeta

01/08/2016 Off By

NEVLADINE organizacije, koje su u junu u Novom Sadu organizovale kontramiting protiv novinara i urednika otpuštenih iz Radio televizije Vojvodina, finansiraju se iz lokalnih budžeta opština u kojima je na vlasti SNS.

Uprava za trezor Ministarstva finansija je na zahtev pokreta Dosta je bilo poslala dokumenta iz kojih se vidi da su tri od sedam nevladinih organizacija koje su organizovale kontramiting u Novom Sadu dobijale izdašna sredstva od opština koje inače imaju problem da podmire osnovne lokalne potrebe građana, a da još dve organizacije “Patku daj tati” i “Odbrana izborne volje građana” nisu imale račun registrovan kod NBS jer su formirane dan uoči kontramitinga. Samo dve nevladine organizacije koje su se potpisale kao organizatori kontramitinga, nisu bile budžetski korisnici od 2012. do 2016. godine.

Unija mladih Srbije, organizacija koja je bila iza kontramitinga, dobila je od Grada Novog Sada 1.660.000 dinara od jula do novembra prošle godine, a ove godine je od opštine Žabalj u februaru dobila 200.000 dinara.

Udruženje za zaštitu mladih, NVO koja je takođe organizovala kontramiting, ukupno je iz budžeta prošle i ove godine dobilo 779.560 dinara.Finansirala ih je izdašno Opština Negotin sa 211.800 dinara, od marta do juna ove godine, a prošle godine sa još tri uplate od ukupno 194.300 dinara. Opština Raška im je u septembru prošle godine uplatila 73.400 dinara, a Rakovica, takođe u septembru 2015.g, 300.000 dinara.

Udruženje EU Serbona 2014 je u aprilu 2014. godine od Opštine Voždovac dobilo 30.000 dinara.

Cilj kontramitinga u Novom Sadu bio je izazivanje veštačke i opasne podele među građanima i predstavljao je jasan režimski napad na nezavisne novinare otpuštene na nezakonit, komesarski način tako što su im otkazi saopštavani telefonom, rešenja o premeštanju na drugo radno mesto deljena na hodnicima, a odluku o kadrovskim promenama doneta je na nezakonit način telo. Organizatori kontramitinga u Novom Sadu nikada nisu saopštili kojim sredstvima su ga finansirali. Sudeći po podacima Uprave za trezor, finansiran je sredstvima iz budžeta, što je zloupotreba javnog novca protiv koje se bori pokret.♦