DJB poziva kandidate za Komisiju za hartije od vrednosti

DJB poziva kandidate za Komisiju za hartije od vrednosti

18/07/2016 Off By
♦Pokret smatra da je loše da partokratija, oličena u vladajućim strankama, predlaže kandidate za stručna tela i institucije u državi. Komisija za hartije od vrednosti je važan kontrolni organ koji nadzire funkcionisanje tržišta kapitala i DJB smatra da za izbor stručnih i kredibilnih članova koji imaju integritet mora da se uradi van stranaka. Ovaj javni poziv pokreta DJB omogućiće izbor iz kruga stručnjaka, a ne partijskih kadrova, kakav smo imali do sada

 

ODBOR za finansije Skupštine Srbije danas je pokrenuo proceduru za izbor novih članova Komisije za hartije od vrednosti i pokret Dosta je bilo poziva građane, koji imaju potrebne kvalifikacije, da nam dostave svoje detaljne profesionalne biografije i motivaciono pismo da bi smo u narednih pet godina imali stručnu i nezavisnu Komisiju.

Saša Radulović je na sastanku Odbora za finansije Skupštine Srbije, uspeo da rok za prijavljivanje kandidata produži sa predloženih sedam, na 14 dana. Smatramo da je rok za kvalitetan izbor nove Komisije za hartije od vrednosti prekratak, kao i da dosadašnji članovi Komisije ne zadovoljavaju osnovne kriterijume kredibiliteta da budu reizabrani.

Pokret smatra da je loše da partokratija, oličena u vladajućim strankama, predlaže kandidate za stručna tela i institucije u državi. Komisija za hartije od vrednosti je važan kontrolni organ koji nadzire funkcionisanje tržišta kapitala i DJB smatra da za izbor stručnih i kredibilnih članova koji imaju integritet mora da se uradi van stranaka. Ovaj javni poziv pokreta DJB omogućiće izbor iz kruga stručnjaka, a ne partijskih kadrova, kakav smo imali do sada.

Pozivamo zainteresovane kandidate da pošalju što detaljniju profesionalnu i radnu biografiju sa podacima koji će sadržati kada je upisan i završen fakultet, najdetaljniji pregled dosadašnjeg radnog iskustva i motivaciono pismo. Biografije najboljih kandidata biće ozbiljno razmatrane na sednici Odbora za finansije, koji kandidate predlaže Skupštini.

Pozivamo stručnjake da svoje prijave šalju na imejl [email protected].

U državi treba da postoji jedan manji, organičeni broj političkih funkcija na koje stranke delegiraju svoje ljude i oni sprovode politiku. Sistem treba da čine stručni kadrovi. Dosta je bilo nema kadrove, naši kadrovi su svi građani Srbije. (Press DJB)♦