Balkan “bure baruta”

Balkan “bure baruta”

09/07/2016 Off By

 

Ako pogledamo kakva je situacija među zemljama regiona, vidimo da državljani Srbije posjeduju najviše oružja. Skoro 40 od 100 stanovnika posedovalo je vatreno oružje u 2007. godini


POSLE tragedije u Žitištu kod Zrenjanina u kojoj je stradalo pet a ranjeno 20 osoba, vlada Srbije pozvala je na legalizaciju oružja i najavila oštre kazne za vlasnike nelegalnog oružja.

Čak 95 posto zločina počini se nelegalnim oružjem a o njihovom broju ne postoje pouzdani podaci, samo procene. Većina vatrenog oružja u svetu je u privatnom vlasništvu. Prema nalazima sveobuhvatnog Istraživanja streljačkog naoružanja (Small Arms Survey) iz 2007. godine, od 875 miliona komada vatrenog oružja, na privatno civilno vlasništvo otpada čak 650 miliona. Termin civilnog vatrenog oružja se ne odnosi samo na legalno vlasništvo već na stvarno vlasništvo.

Najviše oružja u privatnom vlasništvu posjeduju Amerikanci, gde u prosjeku devet od deset Amerikanaca poseduje neko vatreno oružje. Prema ovoj statistici Tunižani posjeduju najmanje oružja – samo 0,1 od 100 stanovnika, ili svega 9.000 komada vatrenog oružja u celoj zemlji.

Balkan je ‘bure baruta’. Ako pogledamo kakva je situacija među zemljama regiona, vidimo da državljani Srbije posjeduju najviše oružja. Skoro 40 od 100 stanovnika posedovalo je vatreno oružje u 2007. godini. Zastupljenost civilnog vatrenog oružja te godine bila je najmanja u Albaniji. Uporedimo li to sa dostupnim podacima o broju ubistava sa vatrenim oružjem, onda vidimo da ove dve kategorije nisu u direktnoj korelaciji. Albanija prednjači u ovoj statistici, gde je u trenutku provođenja ankete zabeleženo 56 ubistava vatrenim oružjem. Sledi Srbija sa 45 ubistava, dok je najmanje ubistava (17) zabeleženo u Hrvatskoj. Iako se u samom izvještaju naglašava da je praktično nemoguće utvrditi tačan broj komada oružja u svetu, postoji nekoliko izvora iz kojih su prikupljani podaci, kako bi oni bili što pouzdaniji. To su: podaci o broju registrovanog vatrenog oružja, procene stručnjaka, ankete, razni pokazatelji kao što su BDP i analogne usporedbe država.(Agencije) ♦