Univerzitet odbrane prima 270 civilnih studenata

Univerzitet odbrane prima 270 civilnih studenata

26/06/2016 Off By

 

Školarina za svaku godinu studija iznosi 57.000 dinara i može se platiti u pet jednakih rata na godinu dana. Korišćenje nastavne literature je besplatno, a polaganje ispita, izdavanje diploma i sličnih potvrda se ne plaća


NA AKREDITOVANIM studijskim programima Univerziteta odbrane – Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije u školskoj 2016/2017. godini otvoreno je ukupno 270 mesta za civilne, odnosno, samofinansirajuće studente.

Na Vojnoj akademiji u ponudi su osnovne, master i doktorske studije, a na Medicinskom fakultetu VMA specijalističke i doktorske studije.

Školarine se kreću od 57.000 do 180.000 dinara po godini školovanja.

Šansu da upiše osnovne studije Vojne akademije na studijskim programima Vojnomašinsko inženjerstvo, Vojnoelektronsko inženjerstvo, Logistika odbrane i Javne finansije imaće 100 civilnih studenata. Školarina za svaku godinu studija iznosi 57.000 dinara i može se platiti u pet jednakih rata na godinu dana. Korišćenje nastavne literature je besplatno, a polaganje ispita, izdavanje diploma i sličnih potvrda se ne plaća.

Školarina za master studije na Vojnoj akademiji iznosi 120.000 dinara, a prima se 81 civilni student na pet studijskih programa: Menadžment u odbrani, Atomsko-biološko-hemijska odbrana, Javne finansije, Vojnogeodetsko inženjerstvo i Forenzičko inženjerstvo.

Na doktorskim akademskim studijama otvoreno je 16 mesta na programima Javne finansije, Menadžment u odbrani, Atomsko-biološko-hemijska odbrana i Vojnomašinsko inženjerstvo uz školarinu od 460.000 dinara za trogodišnje studije.

Medicinski fakultet VMA na sedam programa akademskih specijalističkih studija otvara 59 mesta za samofinansirajuće studente, uz školarinu od 102.000 dinara. Na doktorskim akademskim studijama na programu Biomedicina u ponudi je 14 mesta. Ukupna cena trogodišnjih doktorskih studija iznosi 575.000 dinara.

Trenutno se na visokoškolskim jedinicama Univerziteta odbrane školuje oko 200 civilnih studenata. Na Vojnoj akademiji školovanje civilnih studenata započelo je školske 2011/2012. godine i studije su završila četiri studenta na osnovnim i pet studenata na master akademskim studijama. Na Medicinskom fakultetu VMA školovanje civilnih studenata započelo je 2012/2013. Godine. Studije je završilo 10 studenata na specijalističkim akademskim studijama.

Sve informacije o upisu, programima i školarinama mogu se pronaći na sajtovima Vojne akademije – www.va.mod.gov.rs i Medicinskog fakulteta VMA – www.mfvma.mod.gov.rs (Press VS)♦