Stefanović razgovarao sa Devenportom

Stefanović razgovarao sa Devenportom

18/03/2016 Off By

U SKLOPU ISPUNJAVANJA PLANOVA NA POLJU EVROPSKIH INTEGRACIJA, STEFANOVIĆ JE NAVEO DA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA INTENZIVNO RADI NA IZRADI NACRTA ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, NACRTA ZAKONA O STRANCIMA I NACRTA ZAKONA O DNK, KAO I NA FORMIRANJU DNK REGISTRA, U SKLADU SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA I PRAVNIM TEKOVINAMA EU


Info: PRESS BIRO MUPA

 

MINISTAR unutrašnjih poslova Republike Srbije dr Nebojša Stefanović razgovarao je danas u Beogradu sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji ambasadorom Majklom Devenportom o evropskom putu Srbije, s posebnim osvrtom na pregovaračko Poglavlje 24 i aktuelnu situaciju sa migrantima.


 

Ministar Stefanović istakao je da će postupak utvrđivanja pregovaračke pozicije za Poglavlje 24 i njenog usvajanja biti utvrđen i pre roka koji je bio predviđen Akcionim planom i da je Ministarstvo spremno da do juna završi te obaveze iz svoje nadležnosti.

U sklopu ispunjavanja planova na polju evropskih integracija, Stefanović je naveo da Ministarstvo unutrašnjih poslova intenzivno radi na izradi Nacrta zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Nacrta zakona o strancima i Nacrta zakona o DNK, kao i na formiranju DNK registra, u skladu sa međunarodnim standardima i pravnim tekovinama EU.

Ministar je dodao da, pored tih zakona i oko 60 podzakonskih akata čije se donošenje planira u narednih šest meseci do godinu dana, Ministarstvo radi i na izradi Strategije i Akcionog plana za borbu protiv terorizma, Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i nove Strategije za integrisano upravljanje granicom.

Deveneport je pozitivno ocenio napredak koji je Srbija postigla na polju evropskih integracija istakavši da je za Evropsku uniju važno unapređenje i jačanje kapaciteta država kandidata.

On je dodao da Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova mogu da računaju na kontinuiranu i snažnu podršku EU.

Govoreći o aktuelnoj situaciji vezanoj za migrante, ministar Stefanović je istakao da je nakon zatvaranja „Balkanske rute“ stanje značajno promenjeno i da je priliv migranata osetno smanjen, tako da se sada u Srbiji nalazi oko 1.300 ljudi koji su u postupku utvrđivanja statusa.

Na osnovu utvrđenog statusa, Stefanović je objasnio da će Republika Srbija pružićiti odgovarajuću zaštitu onima koji ispunjavaju uslove za dobijanje statusa azilanta, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Osvrnuvši se na regionalnu saradnju od početka migrantske krize, ministar je istakao odličnu saradnju koja je ostvarena sa nadležnim službama država u regionu Mađarske, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine.

Stefanović je naglasio da po pitanju krijumčarenja ljudi na teritoriji Republike Srbije nije zabeleženo veće delovanje organizovanih kriminalnih grupa, već da su u pitanju pojedinci, kao i da broj krijumčarenih ljudi nije veliki.

Ministar je rekao da policija intenzivno i uspešno radi na sprečavanju ovih krivičnih dela.

Stefanović je zahvalio na pomoći koju Evropska unija pruža Ministarstvu unutrašnjih poslova kroz različite fondove i donacije.

Ministar Stefanović i ambasador Devenport izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i istakli da će MUP i Delegacija EU u Srbiji nastaviti sa zajedničkim aktivnostima i programima.♦