Stiven Hoking predviđa da će se, posle Industrijske, svet naći prerd elektronskom revolucijom!

Stiven Hoking predviđa da će se, posle Industrijske, svet naći prerd elektronskom revolucijom!

27/02/2016 Off By
Pesimistička  predviđanja: Stiven Hoking

 

“UKOLIKO ĆE MAŠINE PROIZVODITI SVE ŠTO NAM JE POTREBNO, KAKO ĆE SVET IZGLEDATI ZAVISIĆE O TOME KAKO ĆE SE TI PROIZVODI RASPOREĐIVATI. SVAKO BI MOGAO UŽIVATI U RASKOŠI BUDU LI SE DOBRA DELILA, NO ISTO TAKO BI VEĆINA LJUDI MOGLA ZAVRŠITI U TEŠKOM SIROMAŠTVU UKOLIKO VLASNICI MAŠINA USPEJU DA IH IZLOBIRAJU ZA SEBE”


Info: AGENCIJE

SLAVNI teoretski fizičar Stiven Hoking u četvrtak je odgovarao na brojna pitanja članova društvene mreže Redit, a najintrigantniji deo se odnosio na temu robotizacije.

Naime, iz godine u godine se iznova procenjuje koliko će se radnika naći na cesti usled razvitka informatičke tehnologije i robotizacije, međutim Hoking je misli da mašine same po sebi nisu problem.
“Pohlepa, to je ono čega se treba plašiti”, odgovorio je na tu temu Hoking, pa predviđa da će ekonomska nejednakost samo rasti.
“Kako će pojedini poslovi postajati automatizovaniji, tako će nejednakost postajati izraženija jer bogati vlasnici mašina neće hteti da dele svoj profit”, naglasio je Hoking:
“Ukoliko će mašine proizvoditi sve što nam je potrebno, kako će svet izgledati zavisiće o tome kako će se ti proizvodi raspoređivati. Svako bi mogao uživati u raskoši budu li se dobra delila, no isto tako bi većina ljudi mogla završiti u teškom siromaštvu ukoliko vlasnici mašina uspeju da ih izlobiraju za sebe”.
“S obzirom na to kakvi su trendovi, čini se da ćemo ići u ovom drugom smeru, da će tehnologija samo još više produbiti ekonomski jaz”, rekao je Stiven Hoking.♦