LSV: Dvanaesti rođendan zastave AP Vojvodine

LSV: Dvanaesti rođendan zastave AP Vojvodine

27/02/2016 Off By

NEDOPUSTIVO JE DA ODNOS PREMA ZASTAVI VOJVODINE, UOSTALOM KAO I PREMA DRUGIM POKRAJINSKIM ZNAMENJIMA, BUDE PREPUŠTEN POLITIČKIM AFINITETIMA VLADAJUĆIH KOALICIJA U SVAKOJ OD NAVEDENIH OPŠTINA, KOJE SVESNO BIRAJU DA NE POŠTUJU ZAKON JER POLITIKE NJIHOVIH STRANAKA NE ŽELE DA PRIHVATE RAZLIČITOST KOJU AP VOJVODINA IMA


 

Info:PRESS LSV

 

DANAS se navršava 12 godina od kada je Skupština AP Vojvodine usvojila Odluku o zastavi AP Vojvodine.

Iako je ta zastava široko prihvaćena, i posle dvanaest godina od 45 vojvođanskih opština u 13 voljom lokalnih funkcionera ona i dalje ili nije istaknuta, ili je bila istaknuta pa je skinuta.
Nedopustivo je da odnos prema zastavi Vojvodine, uostalom kao i prema drugim pokrajinskim znamenjima, bude prepušten političkim afinitetima vladajućih koalicija u svakoj od navedenih opština, koje svesno biraju da ne poštuju zakon jer politike njihovih stranaka ne žele da prihvate različitost koju AP Vojvodina ima.
Očekujemo da nadležni u svim opštinama u kojima zastava AP Vojvodine još nije istaknuta, tu zastavu što pre istaknu u skladu sa Ustavom Republike Srbije (Član 183, Stav 4), Statutom AP Vojvodine (Službeni list APV br. 17/2009 i 10/2014), Zakonom o lokalnoj samoupravi (Službeni glasnik RS br. 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon) i Odlukom o zastavi AP Vojvodine (Službeni list APV br.2/2004 i 18/2009)♦