Skopje: sastanak direktora policije Zapadnog Balkana

Skopje: sastanak direktora policije Zapadnog Balkana

03/02/2016 Off By

V.d direktora srpske policije Vladimir Rebić je poručio da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se uspostavio jedinstveni sistem registracije migranata i precizrali jasni kriterijumi tokom njihovog kretanja duž migracione rute Zapadnog Balkana


 

Info: PRESS BIRO MUPA

 

VLADIMIR Rebić, v. d. direktora srpske policije, učestvovao je danas u Skoplju na sastanku direktora policija i šefova graničnih policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije.

Tom prilikom Rebić je poručio da je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se uspostavio jedinstveni sistem registracije migranata i precizrali jasni kriterijumi tokom njihovog kretanja duž migracione rute Zapadnog Balkana.

“Dosledno sprovođenje registracije omogućiće efikasniju klasifikaciju osoba koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom, u odnosu na takozvane „ekonomske migrante“, i time će se olakšati njihov prolazak kroz zemlje na balkanskoj ruti” istakao je Rebić.

Istovremeno, kako je naveo Rebić, to će doprineti boljoj kontroli granica i sprečavanju zloupotrebe trase od strane migranata, kojima nije potrebna međunarodna zaštita, a koji žele da idu u zemlje Evropske unije.

Na sastanku, koji je imao za cilj unapređenje, inače dobre saradnje, zamalja regiona u upravljanju migracionim tokovima, šefovi policija zaključili su da je pravovremena razmena informacija o dešavanjima duž trase migracija, i uvođenje novih mera i postupaka sa adekvatnim rokom, od ključnog značaja. Time će se izbeći zloupotrebe na trasi kojom se migranti kreću, a ujedno će biti efikasnije upravljanje migracniontim tokovima.

Učesnici sastanka su ocenili da je razmeštanje stranih policajaca na makedonsko – grčkoj granici dalo pozitivne rezultate i poslalo snažnu poruku da su zemlje na balkanskoj ruti, kao i druge članice Evropske unije, odlučnije da se zajedno izbore sa migrantskom krizom.♦