LSV: Vratiti versku nastavu tamo gde i pripada – u verske objekte

LSV: Vratiti versku nastavu tamo gde i pripada – u verske objekte

23/01/2016 Off By

Verska nastava u školi, propaganda preko medija, agresivne optužbe da je nereligijski pogled na svet nacionalno neispravan, grubo je vređanje načela sekularnosti i javnog interesa Republike Srbije, kojoj je potrebno da razvija toleranciju prema svakoj vrsti različitosti


 

Info:STRUČNI SAVET ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ LSV

 
UVOĐENJE veronauke u škole, i to u formi verske nastave (crkvene dogmatike), predstavlja jedan od najtežih udaraca razvoju slobodnog pogleda na svet i kritičkog mišljenja kod mladih generacija. Iako ne može biti dalje od naučnog pogleda, paradoksalno, veronauka je predmet koji se uči od prvog razreda osnovne škole i predstavlja prvo iskustvo učenika sa samim pojmom „nauka“. Učenici bi u školama trebalo da uče naučni pogled na svet, a religiju da izučavaju samo kao jednu od društvenih pojava u okviru nekog od postojećih predmeta.

Verska nastava u školi, propaganda preko medija, agresivne optužbe da je nereligijski pogled na svet nacionalno neispravan, grubo je vređanje načela sekularnosti i javnog interesa Republike Srbije, kojoj je potrebno da razvija toleranciju prema svakoj vrsti različitosti. Veronauka se petnaest godina uči u školama, a verska i svaki drugi oblik netolerancije ne opada, već, naprotiv, raste, što je pogubno za multikonfesionalno i multietničko društvo i, uopšte, za moderno društvo kao zajednicu pluralnih identiteta.

Savremeni psihološko – pedagoški pristupi za koje je u središtu interesovanja učenik, njegovo pravo da se realizuje kao slobodnomisleći pojedinac, u direktnoj su suprotnosti sa zahtevom za pokoravanjem autonomne volje autoritetu, kako to zahteva religijski i crkveni pogled na svet. Upravo zato verskoj nastavi nipošto nije mesto u školi, koja bi trebalo da od ranih godina učenike osposobljava za samostalno, slobodno i kritičko mišljenje. U školi je mesto naučnom pogledu, a u verskom objektu i u okviru porodice (ukoliko su njeni članovi religiozni) – verskom. Ne postoji nijedan pedagoško-psihološki, naučni, društveni, ni bilo koji drugi racionalan argument u prilog izvođenja verske nastave u školama.

Od građanskih i proevropskih političkih stranaka, nevladinog sektora, medija i građana, a posebno od naših kolega sa univerziteta i naučnih instituta očekujemo da podrže svaku inicijativu i pokušaj da se verska nastava vrati tamo gde jedino pripada – u verske objekte, a u školi promoviše naučni pogled na svet, čiji su osnovi razum, laicizam i kritičko mišljenje.

Istorija će pamtiti one koji se danas pridruže hrabroj i racionalnoj manjini koja za naše društvo želi da izbori principe na kojima se moderna Evropa izgrađivala tokom prethodna dva veka.