Saopštenje NBS: Devizne rezerve na kraju decembra 10.376,5 miliona evra

Saopštenje NBS: Devizne rezerve na kraju decembra 10.376,5 miliona evra

11/01/2016 Off By

Veći devizni prilivi u decembru ostvareni su po osnovu korišćenja kredita u iznosu od 86,1 milion evra, izdvajanja devizne obavezne rezerve u neto iznosu od 82,5 miliona evra, donacija u iznosu od 41,3 miliona evra (od čega je najveći deo donacija iz IPA fonda 22,9 miliona) i prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 33,7 miliona evra. Ostali prilivi iznosili su 50,5 miliona evra

Info: PRESS NBS

DEVIZNE rezerve Narodne banke Srbije su na kraju decembra, prema preliminarnim podacima, iznosile 10.376,5 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) od 251 odsto i oko sedam meseci uvoza robe i usluga. To je za 369,5 miliona evra manje u odnosu na prošli mesec, dok je posmatrano u odnosu na isti mesec 2014. godine više za 469,3 miliona evra.

Veći devizni prilivi u decembru ostvareni su po osnovu korišćenja kredita u iznosu od 86,1 milion evra, izdvajanja devizne obavezne rezerve u neto iznosu od 82,5 miliona evra, donacija u iznosu od 41,3 miliona evra (od čega je najveći deo donacija iz IPA fonda 22,9 miliona) i prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 33,7 miliona evra. Ostali prilivi iznosili su 50,5 miliona evra.

Veći odlivi iz deviznih rezervi u decembru realizovani su po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu i izmirivanja obaveza Republike Srbije prema inokreditorima u ukupnom iznosu od 420,0 miliona evra. Uz to, odlivi su realizovani po osnovu isplate dospelih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima, stare devizne štednje i otplate duga MMF-u na ime iskorišćenih sredstava u okviru stand-by aranžmana iz 2009. godine u ukupnom iznosu od 63,2 miliona evra. Ostali odlivi iznosili su 13,9 miliona evra neto.

Neto devizne rezerve na kraju decembra iznosile su 8.420,0 miliona evra. Te rezerve predstavljaju ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u decembru iznosio je 1.000,5 miliona evra i bio je za 454,7 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. Zaključno sa 31. decembrom 2015. godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 8.077,5 miliona evra.

Dinar je u decembru nominalno deprecirao prema evru za 0,3%, a Narodna banka Srbije je u tom mesecu intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 30 miliona evra i prodajom 300 miliona evra kako bi ublažila prekomerne dnevne oscilacije kursa.♦