Pad kamatne stope banaka na novoodobreni dinarski krediti

Pad kamatne stope banaka na novoodobreni dinarski krediti

04/01/2016 Off By

Najveći pad kamatnih stopa beleži se u 2015. godini, kao rezultat ubrzanijeg ublažavanja monetarne politike. Zaključno sa novembrom, prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite privredi snižena je za 4,2 p.p. (sa 10,9% na 6,7%), a na kredite stanovništvu za 4,4 p.p. (sa 16,9% na 12,5%)


Info: PRESS NBS

NAKON što se i u novembru 2015. godine beleži pad kamatnih stopa na novoodobrene dinarske kredite, one se trenutno nalaze na njihovom najnižem nivou (6,7% za privredu i 12,5% za stanovništvo).

Trend pada kamatnih stopa na dinarske kredite banaka prisutan je od septembra 2013. godine i usledio je nakon što je Narodna banka Srbije započela ciklus smanjenja referentne kamatne stope.
Od septembra 2013. godine, zaključno sa novembrom 2015. godine, prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite privredi pala je za 11,0 p.p. (sa 17,7% na 6,7%), a na kredite stanovništvu za 7,5 p. p. (sa 20,0% na 12,5%). U istom periodu referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije je snižena za 6,5 p.p. (sa 11,0% na 4,5%).
Najveći pad kamatnih stopa beleži se u 2015. godini, kao rezultat ubrzanijeg ublažavanja monetarne politike. Zaključno sa novembrom, prosečna ponderisana kamatna stopa na novoodobrene dinarske kredite privredi snižena je za 4,2 p.p. (sa 10,9% na 6,7%), a na kredite stanovništvu za 4,4 p.p. (sa 16,9% na 12,5%).
Pad cene dinarskog zaduživanja privrede i stanovništva rezultat je, u najvećoj meri, ublažavanja monetarne politike. U toku 2015. godine Narodna banka Srbije je sedam puta snižavala referentnu kamatnu stopu – sa 8% na 4,5%, čime su stvoreni uslovi da kamatne stope na kredite padaju i da dođe do oporavka kreditne, a time i ekonomske aktivnosti. I na taj način, Narodna banka Srbije je i u 2015. godini dala pun doprinos ostvarenom značajnom smanjenju cene zaduživanja privatnog sektora.♦