Biciklisti upozoravaju: i pored zabrane Savski nasip i dalje saobraćajnica

Biciklisti upozoravaju: i pored zabrane Savski nasip i dalje saobraćajnica

23/12/2015 Off By

O problemu nelegalne gradnje u rečnom koritu i zoni zaštite vodoizvorišta na reci Savi se pisalo već dosta prethodnih godina, ali se sve vreme previđao problem uništavanja samog nasipa. Naime, nasip služi prvenstveno za odbranu od poplava, i svugde u svetu po njemu je zabranjen saobraćaj motornih vozila


 

Info: PRESS UG ULICE ZA BICIKLISTE

ZA vlasnike nelegalnih vikendica na Novom Beogradu iza bloka 71, Savski nasip služi kao saobraćajnica kojom dolaze do svojih objekata za odmor na reci Savi. Takođe, ovo je i put kojim se doprema materijal za izgradnju novih vikendica u koritu reke koje niču kao pečurke posle kiše.

znak

O problemu nelegalne gradnje u rečnom koritu i zoni zaštite vodoizvorišta na reci Savi se pisalo već dosta prethodnih godina, ali se sve vreme previđao problem uništavanja samog nasipa. Naime, nasip služi prvenstveno za odbranu od poplava, i svugde u svetu po njemu je zabranjen saobraćaj motornih vozila. Razlozi su rastresanje samog nasipa i uništavanje njegove krune, što posle povećava njegovu poroznost i smanjuje sposobnost odbrane od poplava. Ova zabrana je kod nas regulisana Zakonom o vodama, član 133.

Međutim, bahatim vlasnicima vikendica ovo ne predstavlja problem, kao ni činjenica da svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju stotine hiljada Beograđana. Grupa građana, prvenstveno biciklista koje su vozači bukvalno proterali sa nasipa divljajući svojim četvorotočkašima, nadležne je upozorila na ovaj problem.

Nakon višemesečnog natezanja sa nadležnim inspekcijama i sekretarijatima i dva protesta građana, Sekretarijat za inspekcijski nadzor je presekao i izdao rešenja kojim se nalaže postavljanje znaka zabrane saobraćaja u oba smera kao i rampi na Savskom nasipu.

Međutim, vlasnici nelegalnih vikendica već preko fejsbuka prete i na profilu blokovi.com najavljuju rušenje saobraćajnog znaka koji je postavljen 18.decembra. Istovremeno, i pored postavljenog znaka, saobraćaj vozila, teških kamiona i građevinske mehanizacije se po se po nasipu i dalje odvija bez smetnje, iako je isti uredno prijavljen saobraćajnoj i komunalnoj policiji.

Građani postavljaju pitanje: Kada će patrole komunalne i saobraćajne policije početi da dežuraju na nasipu i da pišu kazne prekršiocima zabrane? Da li je i pored ukazivanja na problem i očigledne erozije nasipa koji je ulegao skoro pola metra potreban drugi argument da bi službe počele da rade svoj posao?

Oni takođe podsećaju da su znak i rampe bile postavljane i prethodnih godina, ali ih je neko (najverovatnije bahati vlasnici vikendica) sekao i rušio. Postavlja se i objektivno pitanje da li je trošak 24-časovnog obezbeđenja veći od troška sanacije nasipa koji je već propao i to na celoj dužini od skoro 8 kilometara? Obezbeđenje na početku nasipa već postoji i plaća ga JKP Gradsko zelenilo, ali je nadležno samo za zabranu ulaska motornih vozila ka blokovima, ali ne i ka Ostružničkom mostu.♦