„DosijeUmetnik“ 17. decembra vam predstavlja izložbu Jefimije Kocić «Magna Mater- poglavlje dvadeset prvo» u kafe galeriji Petak

„DosijeUmetnik“ 17. decembra vam predstavlja izložbu Jefimije Kocić «Magna Mater- poglavlje dvadeset prvo» u kafe galeriji Petak

12/12/2015 Off By

Jeftimija Kocić diplomirala je 2014. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu, na Odseku za primenjene umetnosti, smeru Grafički dizajn. Trenutno je student master studija na Fakultetu digitalnih umetnosti (smer Dizajn novih medija Univerziteta Metropolitan Beograd) i na Fakultetu umetnosti Nišu na Odseku za primenjene umetnosti, smeru Grafički dizajn


Info: PRESS «DOSIJEUMETNIK»

PROJEKAT „DosijeUmetnik“ udruženja Kreativna fabrika, 17. decembra u 20 časova, predstavlja izložbu Jefimije Kocić pod nazivom «Magna Mater- poglavlje dvadeset prvo» u kafe galeriji Petak.

Kafe galerija Petak nalazi se u Lominoj ulici br. 14 u Beogradu i za posetioce je otvorena svakog dana, osim ponedeljka, od 20 časova.
Izlozba Jefimije Kocic je pod nazivom ” Magna Mater – poglavlje dvadeset prvo napisano je da «i danas, u 21.veku, aktuelno je pitanje ravnopravnosti između muškaraca i žena. S obzirom da je žena, zbog svojih bioloških karakteristika, bila u podređenom položaju u odnosu na muškarca, mogućnost unapređivanja društvenog statusa nije bio moguć. Do kraja 90-tih bili smo suočeni sa problemom tzv. „piramidalne ravnoprav-nosti“ (pri čemu se smanjivao udeo žena u odlučivanju i učestvovanju u važnim i političkim i društvenim odlukama).

dosije2
„Velika majka“- samomisleća, sposobna da bude i majka, domaćica i lider- postaje stub društva. „Magna mater“ smatra da njena ličnost i želje moraju biti u potpunosti ispoštovane. Ona se bori za svoja prava, ona hrabro ostvaruje određenu vrstu društvene moći u zajednici u kojoj živi. Ona prestaje da bude društveni „objekat“, model „savršene žene- domaćice“. Ona nije poslušna i ponizna, ona se „ne igra lutkama“- ona ih „stvara“.
Imajući u vidu da plakat, kao sredstvo komunikacije, prati potrebe društva i transformiše se u zavisnosti od njegovih “potreba“, pažnja je usmerena ka odnosu i međusobnoj komunikaciji štampane i digitalne (zvučne) forme plakata.
Projekat ”Magna Mater- poglavlje dvadeset prvo” predstavlja seriju plakata koji kroz oblik i formu ukazuju na aktuelno pitanje položaja žene u društvu. Seriju plakata prati zvuk koji posmatraču pruža potpuni doživljaj i povećava efekat.
Jefimija Kocić je rođena 14.08.1992. god. u Nišu. Završila je Gimnaziju “Bora Stanković” i Umetničku školu u Nišu. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada i priznanja. Svoju prvu knjigu pesama „Veze“, čije je korice i poglavlja naslovnih strana dizajnirala, je izdala 2012. godine a radovi su joj objavljivani u zemlji i inostranstvu. Diplomirala je 2014. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu, na Odseku za primenjene umetnosti, smeru Grafički dizajn. Trenutno je student master studija na Fakultetu digitalnih umetnosti (smer Dizajn novih medija Univerziteta Metropolitan Beograd) i na Fakultetu umetnosti Niš (Odseka za Primenjene umetnosti, smer Grafički dizajn Univerziteta u Nišu). Izlagala je na 39 grupnih izložbi u zemlji.
Izložba ”Magna Mater- poglavlje dvadeset prvo” će trajati do 31. decembra.♦