Skupština Srbije: Četvrti dan budžetskog maratona

Skupština Srbije: Četvrti dan budžetskog maratona

11/12/2015 Off By

 

U Kabinetu predsednika Vlade sa 20 miliona povećani su na 22 miliona. I gle čuda, najviše za usluge po ugovoru. Za njih će ići 11 miliona, za usluge po ugovoru kod ministra spoljnih poslova – 10 miliona. Usluge po ugovoru će ministar saobraćaja plaćati 7 miliona. Ne znam samo kako će ministar bez portfelja zadužen za vanredne situacije portrošiti svojih devet miliona za zgrade i druge objekte i sedam miliona za usluge po ugovoru, rekao je Zoran Živković


Info: RANKA ČIČAK

ČETVRTOG dana budžetskog maratona opozicija je nastavila da dokazuje manjkavosti ovog dokumenta i tvrdila da on štiti samo najviše rukovodsrtvo a narod gura u još veću bedu.

Vladiumir Pavičević tražio je da mu se otvoreno kaže da li je Vlada pripremila metodologiju za procenu efekata subvencija koje se daju stranim investitorima:
– – Ko nema tačne procene, vaša Vlada baca pare u vatru, ministre Vujoviću.
– Zoran Živković primetio je da je budžet stigao pred poslanike sa zakašnjenjem od 40 dana:
– – Po Zakonu o budžetskom sistemu 15 dana treba da traje njegovo razmatranje u parlamentu pre sednice na kojoj se usvaja ili odbacuje. Napravili ste sve moguće prekršaje proceduire.To je zato što je budžet loš, povećava privilegije vladajuće garniture, posebno najužeg kruga, a građane ostavlja na svim parametrima teškog života iz prošle godine.
– Opozicija je predložila da se član 6 koji favorizuje strasne investiucije izbriše.Vujović kaže da o tome nema govora.
– Zoran Živković okomio se i načlan 8 koji se bavi troškovima:
– – Smanjeni su troškovi za transfere, obavezno socijalno osiguranje za viuše od pet posto, za socijalnu zaštitu za osam posto, A gde su povećani? U Kabinetu predsednika Vlade sa 20 miliona povećani su na 22 miliona. I gle čuda, najviše za usluge po ugovoru. Za njih će ići 11 miliona, za usluge po ugovoru kod ministra spoljnih poslova – 10 miliona. Usluge po ugovoru će ministar saobraćaja plaćati 7 miliona. Ne znam samo kako će ministar bez portfelja zadužen za vanredne situacije portrošiti svojih devet miliona za zgrade i druge objekte i sedam miliona za usluge po ugovoru. Usluge po ugovoru su pranje para naroda Srbije.
– Opoziciju najviše ljuti partijsko zapošljavanje. Balša Božović kaže da je Vujović predvideo 126 milions evra za 30 hiljada članova SNS koji će se zaposliti po ugovoru o delu?
– Vaš prethodnik ministar Lazar Krstić koji je Srbiju zadužio 8 milijardi pa pobegao, priznao je da ste zaposlili 50 hiljada članova vladajuće stranke samo za vreme njegovog mandata. Sada zapošljavate još ovih 30 hiljada. To znači da samo članovi SNS živi bolje, a ostali mnogo gore.♦