Tim UN u Srbiji u poslednjih pet meseci dodelio pomoć u vrednosti od 7,45 miliona USD

Tim UN u Srbiji u poslednjih pet meseci dodelio pomoć u vrednosti od 7,45 miliona USD

09/12/2015 Off By

UNHCR - Daniel Etter


U Regionalnom planu odgovora na izbegličku i migrantsku krizu predviđa se izdvajanje sredstava pomoći za Grčku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju i Tursku radi zadovoljavanje potreba izbeglica i migranata tokom 2016. godine, izjavio je Hans Šoder, šef Agencije UN za izbeglice u Srbiji


 

 

Info: ALEKSANDRA STAMENKOVIĆ

TIM UN u Srbiji je od juna do početka decembra ove godine pružio podršku u vrednosti od 7,45 miliona USD (odnosno 901 milijarde RSD) kako bi zemlji pomogao u rešavanju izbegličke i migrantske krize, izjavila je Irena Vojačkova-Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji na brifingu za međunarodne partnere održanom u Beogradu u sredu.

Dodatna podrška je na putu. Tim UN u Srbiji je najavio pokretanje Regionalnog plana odgovora u kojem agencije UN predlažu da se u narednoj godini samo za Srbiju izdvoji ukupno 45 miliona USD.

U Regionalnom planu odgovora na izbegličku i migrantsku krizu predviđa se izdvajanje sredstava pomoći za Grčku, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Srbiju, Hrvatsku, Mađarsku, Sloveniju i Tursku radi zadovoljavanje potreba izbeglica i migranata tokom 2016. godine, izjavio je Hans Šoder, šef Agencije UN za izbeglice u Srbiji. Ovaj plan će biti pokrenut tokom ovog meseca u Ženevi pod pokroviteljstvom UNHCR i Međunarodne organizacije za migracije. Pored 45 miliona USD zatraženih u Regionalnom planu odgovora, UNHCR će na raspolaganju imati materijalnu pomoć vrednu četiri miliona USD iz svojih globalnih rezervi.

Dodatna sredstva će Timu UN u Srbiji omogućiti da nastavi sa svojim humanitarnim naporima u zemlji, koji su do sada obuhvatali pružanje usluga pomoći, radove i ljudske resurse.

Tim UN u Srbiji je organizovao svoj četvrti brifing za međunarodne partnere u bliskoj saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Beogradu. Brifingu je prisustvovalo više od 70 predstavnika ambasada, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Gđa Vojačkova-Solorano je takođe izjavila da „ima zadovoljstvo da objavi da će prva od dve mobilne klinike UNFPA u petak biti isporučena Domu zdravlja u Šidu“. Time će žene izbeglice i migrantkinje dobiti pristup uslugama zaštite reproduktivnog zdravlja dok putuju. Mnoge žene trenutno oklevaju da odlaze u veće zdravstvene ustanove izvan migrantske rute jer ne žele da odlažu svoje i dalje putovanje svojih porodica.

Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji sarađuje sa lokalnim samoupravama na terenu sa ciljem da osiguraju odgovor na potrebe najugroženijih lica među izbeglicama i migrantima. Uz koordinaciju UNHCR-a, Tim UN u Srbiji objedinjuje napore Međunarodne organizacije za migracije (IOM), Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Fonda UN za stanovništvo (UNFPA), Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF), i Kancelarije UN za projekte usluge (UNOPS), Kancelarije visokog komesara za ljuska prava (OHCHR), Tela UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN WOMEN), Svetske zdravstvene organizacije (WHO), kao i Svetskog programa za hranu (WFP).♦