Slovenački mediji i izbegličkoj krizi i odnosima na Balkanu

Slovenački mediji i izbegličkoj krizi i odnosima na Balkanu

10/11/2015 Off By

Slovenački mediji u poslednje vreme, posebno nakon nekih izjava nemačke kancelarke Angele Merkel, u komentarima sugerišu da je Balkan ugrožen izbegličkim valom, ali i navodnim odmeravanjem snaga Rusije i SAD – a u regionu koje je, kako navode, pretvara u svojevinu evropsku “tampon zonu”, uz upozorenja kako je reč o svojevrsnoj potencijalnoj tempiranoj bombi, odnosno istorijskom balkanskom “buretu baruta”


mediji
Info: Agencije

KOMENTARI slovenačkih medija o navodnoj “dvoličnosti” evropske izbegličke politike, zbog koje će Slovenija kao mala država morati samostalno da preduzme odlučne mere zaštite šengenske granice, sve su dramatičniji, kao i analize po kojima zbog izbeglica opet može da eksplodira “balkansko bure baruta”.

Nemačka i Austrija su na svojim južnim granicama suspendovale šengenski režim slobodnog prolaza, čime se krše nekadašnji tabui i Šengen će na njihovim granicama ostati zamrznut najmanje do februara iduće godine, upozorava danas ljubljansko Delo.
Uz to, tvrdi vodeći slovenački dnevnik, Nemačka i Švedska počele su da primaju manje migranata pa je očigledno da se politika dobrodošlice prema njima zaključuje i da je dosadašnja politika prema izbegličkom valu zakazala, zbog čega Evropu, tvrdi list, čekaju “dramatične odluke”.
“Iako su upozorenja da će se EU raspasti preterana, Evropa se nalazi pred dramatičnim odlukama. Od kulture dobrodošlice na evropskom severu u dva meseca više nije mnogo ostalo. Sada će uslediti utvrđivanje šengenske tvrđave na jugu, ubrzano vraćanje migranata i lošiji status za izbeglice koji će ostati u Evropi”, piše list. Pokušaje EU-a da se stabilizuje izbeglički val Delo ocenjuje neuspehom u kojemu ima dosta “dvoličnosti”, kao i kod Grčke i Turske koje bi valove izbeglica mogle zaustaviti.
Slovenački mediji u poslednje vreme, posebno nakon nekih izjava nemačke kancelarke Angele Merkel, u komentarima sugerišu da je Balkan ugrožen izbegličkim valom, ali i navodnim odmeravanjem snaga Rusije i SAD – a u regionu koje je, kako navode, pretvara u svojevinu evropsku “tampon zonu”, uz upozorenja kako je reč o svojevrsnoj potencijalnoj tempiranoj bombi, odnosno istorijskom balkanskom “buretu baruta”.
Tako mariborski Večer danas navodi kako je zapadni Balkan “mek stomak EU – a, odnosno njena tampon – zona” što izbeglička kriza samo dodatno potvrđuje.
Države na balkanskoj ruti, kad bi imale zrele vlade, trebalo bi izbeglički val da rešavaju “logističkim i humanitarnim zahvatima” umesto da otvaraju “Pandorinu kutiju desetgpdišnjim akumuliranim regionalnim antagonizama”, piše mariborski list navodeći kako su s raspadom Jugoslavije opet procvetali “predmoderni nacionalizmi ekonomski slabo razvijenih nacija”.
Regija tako postaje poligon za globalne političke aktere, pri čemu SAD prisvajaju patronat nad Hrvatskom, a Rusija nad Srbijom, a rivalstvo tih država nadilazi puki regionalni okvir, donose slovenački mediji navodeći kako je Rusija zainteresovana za naoružavanje Srbije, dok je SAD novo oružje isporučio Hrvatskoj, ali i dodaje da je slovenska ministarka obrane Andreja Katič nedavno izjavila kako se ni u kojem slučaju ne radi o regionalnoj trci u naoružanju.
Na potencijalnu “trku u naoružanju” između Srbije i Hrvatske u slično intoniranom tekstu upozorava i Slovenska televizija na svom infoportalu.
U tekstu se navodi da je nemačka kancelarka, kada je u nedavnom govoru pred članovima svoje stranke u Darmstadtu kazala da ne želi nove napetosti na Balkanu koje bi se mogle pojaviti i zbog izbegličke krize, mislila na “brojne manje napetosti između Srbije, Hrvatske i Slovenije”.
Za razliku od slovenačkog premijera koji se slaže s ocenom Angele Merkel, aktuelni hrvatski premijer Milanović odlučno je reagovao rekavši da na Balkanu neće biti nikakvih novih ratnih sukoba “no upravo je Hrvatska pod Milanovićevim vodstvom počela opsežno da investira u novo naoružanje, što je izazvalo reakcije Srbije”, navodi se u tekstu portala Slovenske televizije.♦