UN u Srbiji spremio plan za zimske uslove pružanja pomoći izbeglicama

UN u Srbiji spremio plan za zimske uslove pružanja pomoći izbeglicama

10/11/2015 Off By

Tim UN  za Srbiju je do sada isporučio pomoć u vrednosti od 3,8 miliona US dolara odnosno 456 miliona dinara, a dodatnih 12,1 milion US$ ( odnosno 1,4 milijarde dinara) će biti isporučeno do kraja godine za obezbeđenje potreba koje nastaju dolaskom zimskih uslova


unhacer1011
Info: Aleksandra Stamenković

OD SAMOG nastupanja krize, Tim Ujedinjenih nacija u Srbiji kontinuirano pruža podršku Vladi Republike Srbije i odgovara na izazove na terenu i preko organizacija civilnog društva. Pod vođstvom UNHCR-a, Tim UN  za Srbiju je do sada isporučio pomoć u vrednosti od 3,8 miliona dolara odnosno 456 miliona dinara, a znatno veća pomoć je u pripremi.

Dodatnih 12,1 miliona dolara (odnosno 1,4 milijarde dinara) su obezbedili donatori kroz globalne i regionalne pozive. Ta sredstva će se koristiti za obezbeđenje potreba koje nastaju sa dolaskom zimskih uslova i biće distribuisana tokom narednih nedelja partnerima u Srbiji.
Humanitarni odgovor Ujedinjenih nacija obuhvata direktnu pomoć izbeglicama kojima se obezbeđuje hrana, voda, zdravstvena pomoć i humanitarna pomoć u obliku ćebadi i odeće, ali i pomoć u izgradnji kapaciteta i tehničke podrške organima vlasti. Zahvaljujući podršci koju pruža UNHCR, Vlada Republike Srbije je bila u mogućnosti da značajno poveća svoj kapacitet za registraciju sa manje od 1.000 na preko 8.000 izbeglica/migranata dnevno. To je značajno smanjilo vreme čekanja i unapredilo upravljanje protokom. Zaposleni agencija Ujedinjenih nacija prisutni su na svim relevantnim lokacijama na terenu 24 sata dnevno i rade u bliskoj saradnji sa svim nacionalnim i međunarodnim partnerima na pružanju podrške izbeglicama i migrantima.
Mnogo toga ostaje da se uradi, posebno u pogledu specifičnih potreba najugroženijih lica. Irena Vojačkova-Solorano, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, istakla je da je u ovakvim situacijama verovatno da je od svih žena u reproduktivnom dobu svaka peta trudna. „Potrebno je da za njih obezbedimo pristup uslugama zdravstvene zaštite i na taj način smanjimo rizike od komplikacija koje mogu da ugroze njihov život“, dodala je Vojačkova-Solorano.
Kako je među izbeglicama sve veći broj dece, sastav pomoći treba prilagoditi tako da uključuje artikle potrebne za bebe, ćebad, obuću i odeću za decu. Takođe postoji hitna potreba da se zaštiti svako dete izbeglica/migrant od nasilja, eksploatacije i nanošenja štete i da se osigura da deca koja su odvojena od roditelja budu ponovo spojena sa svojim porodicama.
Nekoliko opština je pod direktnim i značajnim uticajem kretanja izbeglica/migranata, posebno u pogledu upravljanja otpadom, sanitacije vode i lokalnog transporta. Ujedinjene nacije pružaju aktivnu podršku organima opština na tačkama ulaska u zemlju i izlaska iz zemlje sa ciljem da osiguraju kontinuiranu spremnost i otpornost dotičnih opština.♦